POSOTE20: Pohjois-Savon perhekeskustoimintasuunnitelma

Pohjois-Savon perhekeskustoimintamalli perustuu THL:n perhekeskustoimintamalliin.  Pohjois-Savossa mallin työstämisessä on hyödynnetty Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittäjien osaamista. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Pohjois-Savon perhekeskustoimintasuunnitelma
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Savon perhekeskustoimintamalli perustuu THL:n perhekeskustoimintamalliin.  Pohjois-Savossa mallin työstämisessä on hyödynnetty Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittäjien osaamista. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Merja Jumpponen

Luotu

24.08.2022

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perhekeskus on yhteensovitettu monialainen palveluverkosto, joka toimii ja jota johdetaan kokonaisuutena. Monialaisessa yhteistyössä tuotetussa perhekeskustoimintasuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet ja rakenteet perhekeskusten tehtävien, toiminnan ja johtamisen toteuttamiseksi hyvinvointialueella. Perustana suunnitelmalle on ymmärrys nykytilasta ja kehittämistarpeista.  

Toimintasuunnitelmassa kuvataan verkoston yhteinen toiminta ja sen johtaminen. Toimintasuunnitelma linjaa eri toimijoiden yhteistä työtä perhekeskustoimintamallin käyttöön ottamiseksi kansallisten linjausten suuntaisesti. Toimintasuunnitelmassa kuvataan perhekeskuksen yhteiset toimintatavat ja käytännöt sekä siten varmistetaan yhdenmukainen toiminta.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Savo koostuu 19 kunnasta ja hyvinvointialueen toimintaa toteutetaan viidellä palvelualueella. Jokaisella palvelualueella toimii oma perhekeskus ja sen verkosto, joka koostuu hyvinvointialueen, kuntien, järjestön ja seurakunnan lapsiperhetyötä tekevistä ammattilaisista. Vuonna 2022 (31.12.2022) Pohjois-Savon väkiluku oli 247 689 henkilöä, joista alle 13-vuotiaita 29 384 ja 13–18-vuotiaita 15 737.

Perhekeskus on verkostomaisesti toimiva palvelukokonaisuus, se ei välttämättä ole kiinteä rakennus. Perhekeskus tarjoaa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palveluita. Perhekeskuksen palvelukokonaisuudella on yhteiset tavoitteet, yhteinen viitekehys, arvopohja ja yhdessä sovitut toimintatavat.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen lapset, nuoret ja perheet sekä perhekeskuksen että perhekeskusverkoston ammattilaiset ja johto.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen osallisuussalkun mukaisesti on perhekeskustoimintaan määritetty nuorten ja perheiden osallisuuden kanavat. Perheiden osallisuussuunnitelma päivittyy ensimmäisten toimintavuosien aikana.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhekeskustoimintasuunnitelmatyötä tehtiin yhteistyössä kehittäjien, hyvinvointialueen valmistelun, perhekeskuksen johtajien kanssa sekä siihen liittyviä aiheita käsiteltiin työryhmissä, verkostotapaamisissa ja tilaisuuksissa. 

Perhekeskuksen toimintasuunnitelma tukee Pohjois-Savon perhekeskusten jatkokehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pohjois-Savon perhekeskustoiminnan kehittämisen, ylläpitämisen ja johtamisen tueksi on tuotettu perhekeskustoimintasuunnitelma " Yhdessä olemme enemmän" THL:n linjausten mukaisesti. Toimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2023-2025.

Liitteksi tulossa hyväksytty Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhekeskustoimintasuunnitelma.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Perhekeskustoimintasuunnitelman tuottamisen aikana opittua:

  • Tiivis yhteistyö perhekeskuksen johdon ja esihenkilöiden kanssa on toimintasuunnitelman tuottamisessa ensiarvoisen tärkeää
  • Perhekeskustoimintasuunnitelman tekeminen etenee prosessina. Tätä edesauttaa säännölliset ja sovitut tapaamiset työryhmän kanssa
  • Yhteiset tapaamiset ja tilaisuudet sitouttavat perhekeskusverkoston toimijoita perhekeskustoiminnan sisältöihin
Kansikuva
Logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis