Ratkaisu asumisen muutosten omaehtoiseen ennakointiin 55+ ikäisille

Toimintamalli edistää omaehtoista asumisen ennakointia ikääntymisen näkökulmasta. Se rohkaisee yli 55-vuotiaita pohtimaan tulevia asumisen tarpeitaan ja valitsemaan  tulevan asumisratkaisunsa suunnan verkossa toimivilla/saatavilla olevilla välineillä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ratkaisu asumisen muutosten omaehtoiseen ennakointiin 55+ ikäisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli edistää omaehtoista asumisen ennakointia ikääntymisen näkökulmasta. Se rohkaisee yli 55-vuotiaita pohtimaan tulevia asumisen tarpeitaan ja valitsemaan  tulevan asumisratkaisunsa suunnan verkossa toimivilla/saatavilla olevilla välineillä.

Toteutuspaikka
Espoon kaupungin ennaltaehkäisevät palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Päivi Rekula

Luotu

02.01.2023

Viimeksi muokattu

03.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Digitaaliset välineet

Seuraavassa tarkemmin avattuna verkkoratkaisun välineet, joiden avulla ennakoinnin prosessia hallitaan ja ohjataan:

 1. Asumisen pikatesti saaennakoida.fi/asumisen-pikatesti

  • Vastaa kysymykseen, miten hyvin asuntosi vastaa tulevia tarpeitasi?
  • Tarjoaa testausta siihen, miten asumisesi toimii nyt ja mihin seikkoihin kannattaa panostaa
  • Arvioi nykyistä asumisratkaisua: esteettömyys, asuinympäristön sopivuus sekä kustannukset (asumiskustannukset ja korjaustarve) ja mahdollisuudet huolehtia asunnosta
  • Digitaalisen testin lopussa ohjataan käyttäjää seuraavaksi Asumissuunnitelman pariin, etenkin kun testi paljastaa useita puutteita nykyisessä asumisessa ikääntymisen kannalta

 

 1. Asumissuunnitelma saaennakoida.fi/asumissuunnitelma/ Suunnitelman tehtävät voidaan tehdä joko tulostettavalle työkirjalle tai suoraan verkkosivulla (oma työ voidaan tallentaa jatkotyöstöä varten missä vaiheessa tahansa).Tehtäviin kuuluu tietoisku, pieni vertaistarina sekä muutama rasti-ruutuun tyyppinen tai täytettävä avovastaus harjoitus. Tehtävien otsikot:

  • Muutoksen suunnittelu
  • Nykyinen asumistilanne ja asunnon toimivuus
  • Asunnon korjaaminen
  • Tietoa asuntomarkkinoista
  • Asuminen ja voimavarani
  • Asumistoiveeni
  • Asumissuunnitelman yhteenveto, jossa valitaan perustellusti jokin vaihtoehtoista:
   • Asumiseni on toimivaa ja soveltuu minulle myös jatkossa
   • Asumiseni toimii, kunhan teen muutoksia/korjauksia
   • Asuntoni/asuinalueeni ei todennäköisesti sovellu minulle pitkän päälle, joten muutan
   • Jos valintaa ei voida tehdä, tarvitaan vielä lisätietoja ja selvittelyä.
 1. Blogitarinoita www.saaennakoida/blogitarinoita/

  • Lisätietoa oman ennakoinnin tueksi
  • Perustuu usein kysyttyihin kysymyksiin, joita kerätty esim. ihmisten kohtaamisissa ja kursseilla

Toimintamallin ja digitaalisten välineiden 1-2 seurantaa ja arviointia tehdään niihin sisään rakennetun datan keruun ja käyttäjäpalautteen avulla.
 

Enemmän tukea ennakointiin tarvitsevat

Asumisen ennakointia voi edellisen lisäksi edistää järjestämällä verkkokursseja ja luentoja niille, jotka kaipaavat lisätietoa, vertaistukea ja/tai valmennusta. Siihen on tarjolla on saaennakoida.fi-sivustolla luentoaineistoja ja asiantuntijavideoita. Harjoitustehtävinä voidaan käyttää em. verkkoratkaisun välineitä. Tueksi Asumissuunnitelman käyttöön on laadittu "Opas asumisen ennakointiin", joka löytyy samoin saaennakoida.fi-sivustolta kohdasta Ajankohtaista.

Toimintaympäristö **

Suomen ikärakenne muuttuu vuosikymmeninä 2020-2050 voimakkaasti. Asuminen on merkittävä ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Toimimaton asuminen tuottaa monenlaisia pulmia ja kasvattaa julkisten palveluiden tarvetta samalla kun palveluja tarvitsevien joukko kasvaa. Seniorineuvontaa on tähän asti ollut saatavilla rajoitetusti lähinnä kunnan tarjoamiin lakisääteisiin palveluihin ohjaamiseksi. Kansalliset ikäohjelmat painottavat pulmien ennalta ehkäisyä ja asumisratkaisujen tarjonnan monipuolistamista.

Ympäristöministeriö on viime vuosina tukenut kuntia, jotta ne ottaisivat ikääntyneiden asumisen tarpeet huomioon entistä paremmin. Vanhuspalvelulain uudistus, joka astui voimaan 1.1.2023, velvoittaa antamaan  ikääntyville myös neuvontaa, jossa huomioidaan kohderyhmän oma ennakointi asumisen muutosten suhteen.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat 55+ -ikäiset, jotka tarvitsevat herättelyä ja kannustusta ennakoimiseen: Keväällä 2022 yli 55-vuotiaille tehdyn väestötutkimuksen mukaan 44% ajatteli, että nykyisestä asunnosta on muutettava 10-15 vuoden kuluessa. Kuitenkin vain 14% oli vaihtanut asuntoaan sopivampaan. 11% oli tehnyt asumista helpottavia remontteja. Tiedossa on, että vain n. 15% asuntokannasta on esteettömiä.

Tältä pohjalta voidaan todeta, että merkittävä osa kohdetyhmään kuuluvista, joiden kannattaisi ennakoida ja jotka itsekin ovat nähneet tarvetta tehdä jotain, lykkäävät asiaan tarttumista tai eivät tee asialle mitään.

Tätä osajoukkoa voi tietoa, välineitä ja tukea tarjoamalla kannustaa asumisen ennakointiin. Toimintamalli pyrkii ohjaamaan ennakoijan asumisratkaisun suunnan valintaan.

Toimintamalli ja digitaaliset välineet on tarkoitettu myös mm. järjestöjen ja kuntien hyödynnettäväksi, joilla on sama kohderyhmä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

  Verkkoratkaisun digitaaliset välineet (osoitteessa saaennakoida.fi) edellyttävät näkyvyyttä, jotta käyttäjät löytävät ne. Näkyvyyden saamisen keinot eivät sisälly malliin, vaan on käytettävä kulloinkin osuvimpia keinoja tilanteesta ja paikkakunnista riippuen. Levittämistyötä on tehty verkostomaisesti esim. eri järjestöjen kanssa.

  Eri toimijat ja vapaaehtoisetkin voivat nyt ottaa toimintamallin aineistoja käyttöön omissa tapahtumissaan. Asumisen pikatestiä on saatu levitettyä parhaiten kohtaamalla kohderyhmää face-to-face esim. kirjastoissa ja messuilla tekemällä testiä heidän kanssaan kännykällä. Toiseksi tehokkain tapa ovat olleet artikkelit eri julkaisuissa, jotka tavoittavat kohderyhmää laajalti.  Kunnat ovat ottaneet verkkovälineiden linkkejä osaksi viestintäänsä, jota on suunnattu ikääntyville.

  Lopuksi: Asumisen ennakoinnin vaiheet muistuttavat elämäntapamuutoksen vaiheita, mikä on kohderyhmän ja toimintamallin ymmärtämiselle ja viestinnällisen yhteistyön onnistumiselle keskeistä. Vaiheet ovat:                                       

  1. Herättely
  2. Harkinta                                                  
  3. Suunnittelu                                             
  4. Päätös (asumisratkaisun suunta)
  5. Toimenpiteet asumisen muutosten toteuttamiseksi

  Herättelevässä tiedottamisessa on otettava huomioon, että ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn heikkenemisen ajatus on Suomessa, kuten länsimaissa yleensä, voimakkaasti torjuttua. Kiinnostusta asumisen ennakointiin on heräteltävä siksi toiveiden ja positiivisten mielikuvien kautta. Asumisen pikatesti ja ½ -1,5 h kestävä Asumisen infoluento livenä verkossa tai nauhoitettuna videona toimivat ennakointiin herättelijöinä; harkintavaiheeseen on tarjolla Blogitarinoita; suunnittelua voi tehdä Asumissuunnitelman verkkotehtäviin tutustumalla. Asumissuunnitelman yhteenvedossa tapahtuu päätös asumisen suunnasta. Lopuksi ennakoija sitoutuu ja vastaa itse valitsemansa muutoksen toteuttamisesta eli esim. korjaustoimenpiteistä tai asunnon vaihdon toteuttamisesta.

  Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

  Oletuksena digitaalisen ratkaisun kehittämisessä oli alkuvaiheessa, että suuri osa 55+ ikäisistä ennakoisi tulevia asumistarpeitaan jollain tavalla, mutta että osa väestöstä tarvitsee siihen kannustusta ja välineitä. Oletuksen tarkistamiseksi Suomen Asumisen Apu ry teetti yli 55-vuotiaille suunnatun väestötutkimuksen. Tutkimukseen saatiin ympäristöministeriön rahoitus keväällä 2022. 

  Tutkimus yllätti ja vahvisti kehittämistyön tarpeen luultua suuremmaksi. Sen mukaan 55% oli miettinyt asumistaan ikääntymistä ajatellen, mutta 74% ei ollut tehnyt mitään toimenpiteitä. Väestötutkimus kertoi myös, että tukea toivotaan valtaosaltaan joko henkilökohtaisena neuvontana tai netin aineistojen kautta. Digitaalisen ratkaisun palauteaineiston mukaan halukkuutta ennakoimiseen on saatu 55+ ikäisten parissa  selvästi lisättyä. 

  Vinkit toimintamallin soveltajille **

  Rahoitus kehittämiseen ja teknisen alustan ylläpitoon on tullut Veikkauksen voittovaroista. Toimintamallin aineistot on nyt kohderyhmän käytettävissä saaennakoida.fi-sivustolta. Digitaaliset välineet ohjaavat käyttäjiä suoraan kohti tavoitetta, joka on esitetty Asumissuunnitelman yhteenvedossa (valinta: nykyinen asunto ok, remontti tai muutto).

  Järjestötoimijat ja vapaaehtoiset voivat hyödyntää digitaalisia aineistoja joko sähköisinä tai printtiversioina ja järjestää Asumisen infoluentoja sekä toimintamallin avulla tukea erilaisia ryhmiä asumisen muutosten ennakoimisessa.

  Esimerkkinä toimintamallin sovelluksesta on yhdessä Marttaliiton kanssa luotu ja toteutettavissa oleva Martta-illan malli asumisen ennakointiaiheesta. Martta-illan malli on suunniteltu toteutettavaksi vapaaehtoisvoimin. 

  Tätä varten tarvitaan jatkossakin resursseja aineistojen ylläpitämiseksi saaennakoda.fi- tai muulla alustalla.   

  Kansikuva
  Toimintamallin mukaan laadittu Opas asumisen ennakointiin

  Kehittämisen vaihe

  icon/launch Created with Sketch. Valmis

  Kohderyhmä