Satakunnan hyvinvointialueen kokemusosaamisen keskus johtaa, koordinoi ja kehittää kokemusosaamista yhteisesti sovitun toimintamallin mukaisesti.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Satakunnan kokemusosaamisen keskus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueen kokemusosaamisen keskus johtaa, koordinoi ja kehittää kokemusosaamista yhteisesti sovitun toimintamallin mukaisesti.

Toteutuspaikka
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja Satakunnan yhteisökeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

06.06.2022

Viimeksi muokattu

24.10.2022
Ratkaisun perusidea **

SATAKUNNAN KOKEMUSOSAAMISEN KESKUS

 • Hyvinvointialueella on nimetyt vastuuhenkilöt
 • Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmä tukee keskuksen toimintaa
 • Huomioidaan keskeiset muut asiakirjat ja toimintamallit, kuten OLKA Satakunta, maakunnallinen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen malli sekä TKIO
 • Kokemusosaaminen sisältää mm. kokemustoiminnan, kokemusasiantuntijatoiminnan, asukas-/ asiakas-/ potilasosallisuuden, vertaistukitoiminnan (THL)
 1. TOIMINNAN JOHTAMINEN, TARKOITUKSENMUKAISUUS JA TEHOKKUUS

  • Neuvonta ja ohjaus
  • Tuki tuottajille ja tilaajille (mm. laadun hallinta ja perehdytys)
  • Budjetin valmistelu hyvinvointialueen toimintaan
  • Palkkiojärjestelmä
  • Toimintamalli yhteistyöhön (valtakunta – aluetaso – paikallistaso; roolit/vastuut)
 2. KOKEMUSOSAAMISEN KOORDINOINTI
  • Hyvinvointialueen sähköisen kokemusosaamisen palvelualustan ylläpito
  • Kokemustehtävien välitys:
   • Ohjeet kokemusosaajan tilaajalle
   • Kokemustehtävään rekrytointi
   • Kokemusosaamispankki
   • Kokemustehtävien kuvaukset 
  • Osallisuus Satakunnassa –asiakirjan toimenpiteiden toteutus yhteistyöllä (asukas-/ asiakas-/ potilasosallisuus)
 3. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ OHJAUSRYHMÄN KANSSA
  • Vuosittainen toimintasuunnitelma
  • Seuranta ja arviointi
  • Digitaaliset palvelut
  • Osallisuus Satakunnassa –asiakirjan päivitys yhteistyöllä aluevaltuustokausittain
  • Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
  • Viestintäsuunnitelma ja mediayhteistyö
 4. KOKEMUSOSAAMISEN VAHVISTAMINEN
  • Tarpeita vastaava koulutus yhdessä tuottajien kanssa
  • Tarpeiden kartoitus hyvinvointialueella säännöllisesti
  • Toimintaympäristö tutuksi kokemusosaajille tilaajien toimesta (tuki tilaajille)
  • Ohjeet koulutuksesta kiinnostuneelle
 5. TUKI KOKEMUSOSAAJILLE YHTEISTYÖSSÄ TAUSTAORGANISAATIOIDEN KANSSA
  • Virkistystoiminta
  • Työnohjaus tarvittaessa
  • Vertaistuen ja verkostoitumisen mahdollistaminen
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 1. Kokemustehtävien välitysprosessin kuvaaminen
 2. Roolien ja vastuiden selkiyttäminen (ohjausryhmä, Kokemusosaamisen keskus, kouluttajat, tilaajat, kokemusosaajat)
 3. Kokemustehtävien välitysprosessiin liittyvien lomakkeiden yhtenäistäminen 
 4. Palkkiosuositusten yhtenäistäminen hyvinvointialueella
 5. Kokemustehtävien kuvaaminen
 6. Kokemusosaamisen ja sen kehittämisen esille tuominen viestinnän keinoin
 7. Osaamisen vahvistaminen (yhteiset koulutukset)

 

 

Kansikuva
Käsi ja verso

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä