Alkuvuonna 2021 Salla kunta ilmoitti hakevansa vuoden 2032 kesäolympialaisia. Tätä seuranneessa kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa ilmoitettiin, että kyseessä oli ilmastokampanja, jolla Sallan kunta haastoi maailman nykyistä vaikuttavampiin ilmastotoimiin.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Save Salla / Salla 2032
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alkuvuonna 2021 Salla kunta ilmoitti hakevansa vuoden 2032 kesäolympialaisia. Tätä seuranneessa kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa ilmoitettiin, että kyseessä oli ilmastokampanja, jolla Sallan kunta haastoi maailman nykyistä vaikuttavampiin ilmastotoimiin.  

Toteutuspaikka
Sallan kunta, Lapin maakunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Salla
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sanna Tarssanen

Luotu

17.03.2022

Viimeksi muokattu

07.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Kampanjassa Sallan kunta ilmoitti vuoden alussa hakevansa vuoden 2032 Kesäkisoja. Ilmoitus tapahtui videon julkaisulla.  Videossa Sallan kunnanjohtaja vei hakemuskirjan Lausanneen Kansainvälisen Olympiakomitean pääkonttoriin. Samaan aikaan julkaistiin Salla 2032 verkkosivusto, visuaalisine ilmeineen, maskotteineen ja suorituspaikkoineen sekä kutsu kaksi päivää myöhemmin pidettävään lehdistötilaisuuteen.  Ilmoitus herätti hämmennystä, muita kisaan vastikään ilmoittautuneita olivat mm. Jakarta, Istanbul ja Seoul-Pyongyang. Sallassa virtuaalisesti pidetyssä kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa kävi ilmi, että kysymys ei olekaan kisahakemuksesta vaan Sallan kunnan vetoomuksesta maailmalle yhä vaikuttavampien ilmastotoimien puolesta.

Lehdistötilaisuudessa oli mukana myös Fridays for Future - ilmastojärjestön edustaja sekä tiedemiehiä kertomassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Lapissa. Samaan aikaan Salla 2032 - verkkosivusto muuttui Save Salla - sivustoksi, jolla oli listattu kaikille sopivia konkreettisia ilmastotoimija.

Kampanjan pääasiallisena puhemiehenä toimi Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen. Hän vastasi kansainvälisten medioiden haastattelupyyntöihin seuraavien vuorokausien ajan kampanjan tilannehuoneessa Sallassa.

Lehdistötilaisuutta edelsi kansainvälisten avainmedioiden kontaktointi ja huolellinen ydinviestityö. Median käyttöön tarjottiin mediakit. Kampanjan aikana kontaktoitiin myös keskeiset vaikuttajat (kotimaa&kv) ja heitä osallistumaan kampanjaan sosiaalisessa mediassa. Kampanjaa kommentoivat mm. Presidentti Tarja Halonen ja Suomen Olympiakomitea, viestikärkenä oli "Please don't let the Games happen!"

Myös Bisnes Finland ja Suomen maakuvayksikkö (UM) informoitiin. Suomen suurlähetystöt ympäri maaliman osallistuivat kampanjaan oman sosiaalisen median tileiltään.

Toteutimme kampanjan jälkeen Lapissa spinn off - kampanjan, jossa Lapin kunnat haastoivat omia ystävyyskaupunkejaan yhä vaikuttavampiin ilmastotoimiin. ks. lisää liite.

 

Toimintaympäristö **

Ilmastonmuutos on meitä kaikkia koskettava ja toimintaympäristöämme merkittävästi muokkaava ilmiö. Ilmastotoimilla alkaa olla kiire - mikäli emme pikaisesti tee ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä menetämme mahdollisuutenne vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, ja luisumme katastrofien aikaan.

Mikäli emme tee jotakin nyt, vuonna 2032 on jo liian myöhäistä. Erityisen merkittävä tämä asia on Sallassa, Lapissa ja muualla arktisella alueella. Globaalin ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät arktisella alueella paljon voimakkaammin ja ilmastonmuutos etenee 3-4 kertaa nopeammin kuin maailmalla keskimäärin. Näin käy, jollei koko maailma ryhdy voimakkaampiin ilmastotoimiin.

Ekologisuus on ilmastonmuutoksesta johtuen imperatiivi, joka vaikuttaa kuluttajien valintoihin perustavaa laatua olevalla tavalla.  Jos et ole ekologinen, et ole olemassa.

Kansainvälisesti Lappi tunnetaan asioistaan matkailukohteena, jo sielläkin tunnettuutemme on yllättävän heikko.
Kantar TNS Oy:n  House of Laplandin toimeksiannosta toteuttaman Lapin matkailun kansainvälisen matkailun markkina- ja kuluttajatutkimuksen mukaan Lappi kilpailee matkakohteena kaikkien maailman luontokohteiden kanssa. Tutkimuksen osallistuneiden vastuksissa korostuivat tutut lähialueet, mutta Suomi ja Lappi nousevat päällimmäisenä mieleen hyvin harvalle, noin 2 %:lle vastaajista. Lappi on myös matkakohteena vielä edelleen verrattain tuntematon. 48 % vastaajista kertoo matkan harkinnan esteenä olevan heikko tuntemus siitä, mitä Lapilla on matkakohteena tarjota. 

Kampanja tarjosi Lapille kustannustehokkaan keinon rakentaa tunnettuutta sekä profiloitua edelläkävijänä meille kaikille elintärkeässä asiassa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kampanjan lähtökohtana oli ilmastonmuutoksen torjuminen tuomalla asia uudella tavalla keskusteluun sekä eri toimijoiden kannustaminen ilmastotoimiin. Ilmastotonmuutos on globaali ongelma, joka kosketta meitä kaikkia. Kampanjan kohderyhmänä oli siis koko maailma.

Kampanjan idea oli yksikertainen ja se noudatti onnistuneen PR -työn kaavaa: iso yhteiskunnallinen (vakava) ilmiö tuodaan esille pienen toimijan tai yksilön kautta, jolloin seuraukset ja ratkaisut konkretisoituvat yleisölle samaistuttavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Markkinoinnillisesti onnistumisen edellytykset kasvavat, kun lopputulokseen lisätään huumoria ja pientä itseironiaa. Tässä Sallan kunta - In The Middle of Nowhere -  ja kunnanjohtaja Erkki Parkkinen antoivat kasvot ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ilmastotoimet edellyttävät Vahvaa johtamista, koordinointia ja yhteistyötä sekä sitouttamista, mikä syntyy ymmärryksen kautta. Ymmärrystä tulee olla sekä itse asiaan että tekojen vaikuttavuuteen.  Vaaditaan toki monenlaisia resursseja sekä taloudellisia- että henkilöresursseja. Tärkeintä on kuitenkin henkinen resurssi eli tahto ja halu tehdä. Tekemisestä tulee vakiintunut tapa toimia silloin kun tekijä tuntee aidosti että teot vaikuttavat.

Kampanja oli suuren potentiaalin mediastuntti, jonka toteutukseen liittyi myös riskejä. Oli etukäteen tiedossa, että kansainvälinen Olympiakomitea  ei suhtaudu erityiseen suopeasti Olympiabrändin luvattomaan hyödyntämiseen. Teimme kampanjan osapuolten kanssa sopimukset vastuiden jakautumisesta riskin realisoituessa.

Mediastuntin onnistumiseksi oli tärkeää, että asia pysyisi salassa lehdistötilaisuuteen saakka. Sallan kunnan luottamushenkilöiden piti  kuitenkin tehdä päätöksiä kampanjaan osallistumisesta. Usean päivän Sallassa kestäneisiin kuvauksiin tarvittiin myös joukko avustajia ja esiintyjiä. Teimme kaikkien kanssa vaitiolosopimukset. Tilannetta ei helpottanut koronapandemia, sillä kampanjan sisällöt tuotettiin jo ennen pandemiaa. Julkaisussa odotettiin maailmapoliittisesti sopivaa tilannetta (USA takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, koronatilanne parempi, jotta mediatilaa vapautuu myös muihin asioihin), joten salassapito venyt lähes vuoden mittaiseksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kampanja on kerännyt noin 7,5 miljardia näyttökertaa 118 eri maassa. Siitä on tehty yli 900 verkkojulkaisua ja pelkästään sosiaalisessa mediassa kampanja on tavoittanut yli 250 miljoonaa käyttäjää. Media-arvoltaan näkyvyys on yli 120 miljoonaa euroa. Kampanjan näkyvyys on syntynyt ilman maksettua mainontaa. Aiheen tärkeyttä ja kampanjan sisältöjen vaikuttavuutta kuvaa hyvin se, että Salla oli kolmen viikon ajan Twitterin mainituin paikkakunta. Globaalia ilmastokeskustelua kampanja kasvatti yli 8-kertaisesti.   

Kampanja oli yksi viime vuoden kiinnostavimmista ja puhutuimmista markkinointikampajoista maailmalla. Se on palkittu lukuisilla arvostetuilla kansainvälisillä mainosalan palkinoilla ympäri maailman.

Kiinnostavaa on myös se, että maailman mediat kiinnostuivat sallalaisten ja lappilaisten ihmisten arjesta ja siitä, miten ilmastonmuutos on siihen vaikuttanut ja miksi arjen elämiselle ja työnteolle ilmastonmuutos on uhka. Näin lisääntyvä ymmärrys edistää ilmastotekojen kasvua globaalisti.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Brändikumppanuuden ovat oiva keino alueen markkinointiin. Niiden avulla on mahdollista päästä sellaiseen volyymiin ja vaikuttavuuteen, johon omilla budjeteilla ei ole mahdollista yltää. Tämä toki ovat relevantti vaihtoehto tunnetuimmille aluebrändeille. Toteutus edellyttää tavallisesti kykyä ymmärtää myös kaupallisten toimijoiden reunaehtoja ja toimintatapaa. Onnistuminen edellyttää organisaatiolta joustavuutta  ja markkinoinnin erinomaista ammattitaitoa.

Parhaimmillaan PR-työ voi johtaa loistaviin tulosksiin! Perinteistä mediatyötä kannattaakin tarkastella uusin silmin, miten voisimme saada lisää laatua ja volyymiä?

Rohkeus on valttia - kädenlämpöistä tekemistä on maailma pullollaan. Rohkeuden kääntöpuolena on tietysti hyvä olla osaava riskien hallinta. 
 

Kansikuva
Salla 2032 / Save Salla, Couple in Salla

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Ilmiöt