Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävä verkosto Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen kehittäminen Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on kirjaamisverkoston luominen, tiedon laadun kehittäminen kansallisten ohjeiden pohjalta ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen hyvinvointialueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävä verkosto Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen kehittäminen Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on kirjaamisverkoston luominen, tiedon laadun kehittäminen kansallisten ohjeiden pohjalta ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen hyvinvointialueella.

Toteutuspaikka
Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Tietojohtamisen kuvituskuvat siniset pylväät kämmenellä

Tekijä

Nanna Lönn

Luotu

20.11.2023

Viimeksi muokattu

27.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin perusajatuksena on kehittää Pohjanmaan hyvinvointialueelle kirjaamisverkosto, jonka avulla tuetaan kirjaamisen laadun kehittämistä, toimintatapojen yhtenäistämistä ja kansallisten kirjaamisohjeiden noudattamista.

Pohjanmaan hyvinvointialueelle on perustettu kolme ns. ohjausryhmää, joissa kirjaamiseen liittyviä asioita voidaan nostaa esiin ja saada niihin päätöksiä. Näistä on sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa omat ryhmät sekä yksi sote yhteinen ryhmä. Näiden ryhmien alle on suunnitteilla terveydenhuollon kirjaamistyöryhmä ja sosiaalihuollon kirjaamistyöryhmä. Lisäksi on jo aiemmin perustettu tiedon laadun ryhmä terveydenhoidossa.  Sosiaalihuoltoon on perustettu Kansa-koulutettujen kirjaamisasiantuntijoiden verkosto.  Tavoitteena on luoda kirjaamisvastaavien verkostoja, jotka tukevat oppimista, koulutusta, osaamisen ylläpitoa, kansallisten kirjaamisen ohjeiden noudattamista ja tiedon kulkua. 

Ohjausryhmät ohjaavat tiedon laadun kehittämistyötä, seuraa kansallisia linjauksia sekä muutoksia lainsäädännössä jotka vaikuttavat tiedon laatuun. Ohjausryhmät käsittelevät puutteita ja ongelmia kirjaamisessa ja tiedon laadusssa ja niissä sovitaan kehittämistoimenpiteistä ongelmien korjaamiseksi.  Ohjausryhmän työskentelyllä tavoitellaan laadukasta kirjaamista asiakas- ja potilastietojärjestelmiin ja sitä kautta luotettavaa tietopohjaa ja oikeaa raportointia paikallisesti ja kansallisesti. Työskentelyllä tavoitellaan tietojen yhteismitallistamista koko Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Hankkeessa on tarkoituksena myös selkiyttää vastuunjakoa kirjaamisenkehittämisen ja kouluttamisen osalta. Tavoitteena on luoda koulutusalusta kirjaamiselle, jolla tuetaan henkilökunnan kirjaamisosaamista. 

 

Toimintaympäristö **

Sote-tiedon ensisijaisessa käytössä laadukas kirjaaminen tukee hyvää ja turvallista asiakas- ja potilastyötä. Laadun aikaan saaminen tietojen kokoamisen ( kirjaaminen) yhteydessä vähentää korjaus- ja selvittelytarpeita kaikissa myöhemmissä vaiheissa.  Sosiaalihuollon tietojen siirtyminen Kantaan luo uusia haasteita ja koulutustarpeita sosiaalihuollon kirjaamiseen. Kirjaamisesta syntyvää tietoa hyödynnetään myös toisiokäytössä tutkimuksen, tiedolla johtamisen ja valtion ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin. Kansallinen tahtotila on kehittää yhtenäistä ja laadukasta kansallista tietopohjaa päätöksenteon tueksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä ovat asiakas- ja potilastietoja kirjaavat Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä sote-tietoa työssään hyödyntävät organisaation johtohenkilöt.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin toimivuuden ehtona on organisaation sitoutuminen kirjaamisen kehittämiseen ja tiedon laadun parantamiseen. Tämä edellyttää vastuutahojen muodostamista.  Kirjaamisasiantuntijan roolin määrittäminen on yksi olennainen osa toimintamallin onnistunutta käyttöönottoa. Näin tuetaan kirjaamistyöryhmien aktiivista toimintaa, säännöllisyyttä, vertaistukea ja yhteiskehittämistä. Kirjaamisen kehittämisen koordinoinnin onnistumisen edellytys hyvinvointialueella on nimetyn sote-kirjaamiskoordinaattorin aktiivinen osallistuminen kansallisen kirjaamisverkoston toimintaan. Näin tuetaan tiedon kulkua kansallisesti THL:n, hyvinvointialueiden ja oman organisaation verkoston välillä. Myös koulutusmateriaalien tuottaminen ja päivittäminen tulee olla koordinoitua. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on kehittelyvaiheessa, mutta osittain jo käytössä toiminnassa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kirjaamisverkosto vaatii koordinointia, organisaation johdon sitoutumista ja aktiivisia kokoontumisia. Osaamisen ylläpitoon tarvitaan koulutusta. 

Kansikuva
Pohjanmaan hyvinvointialueen kartta

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt