Terveydenhuollon tilannekohtaisen asiakaspalauteen mittaaminen

Hyödynnä jokaista asiakkaan kohtaamista palautepohjaisilla toimilla! Mukautuva Howazit mahdollistaa lyhyen ja täsmällisen yhteydenpidon asiakkaan kanssa, samalla palvelu ohjaa ja opastaa asiakkaan kohti haluttua toimintaa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveydenhuollon tilannekohtaisen asiakaspalauteen mittaaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyödynnä jokaista asiakkaan kohtaamista palautepohjaisilla toimilla! Mukautuva Howazit mahdollistaa lyhyen ja täsmällisen yhteydenpidon asiakkaan kanssa, samalla palvelu ohjaa ja opastaa asiakkaan kohti haluttua toimintaa. 

Toteutuspaikka
Palvelu on kansainvälisesti laajasti käytössä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

13.11.2023

Viimeksi muokattu

15.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Laajenna ja avaa liiketoiminnan potentiaalia. Mittaa asiakastyytyväisyyttä, hanki reaaliaikaisia ​​näkemyksiä, paranna asiakaskokemusta ja korjaa mahdollinen virhe heti.

Asiakaspalaute on asiakkaiden jakamaa tietoja, näkemyksiä, ongelmia ja ehdotuksia heidän kokemuksistaan ​​yrityksen tuotteista, palveluista tai yleisesti asiakaskohtaamisesta. Tätä palautetta voidaan kerätä eri tavoilla, kuten kyselyillä, arvosteluilla, sosiaalisessa mediassa tai suoralla viestinnällä. Se toimii arvokkaana työkaluna yrityksille asiakastyytyväisyyden ymmärtämisessä, tarjontansa parantamisessa ja tietoisten päätösten tekemisessä.

Toimintaympäristö **

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö palautteen pyytäminen ole välttämätöntä; se on luotettava tapa, jonka avulla voidaan kertoa yritykselle siitä, miten asiakkaat näkevät brändin, tuotteen tai palvelun, ja samalla osoittaa, missä muutoksia ja parannuksia tarvitaan.

Palautteen saamiseksi voidaan käyttää erilaisia ​​menetelmiä. Tämä voi vaihdella perinteisistä tekniikoista, kuten kyselyistä ja kommenttikorteista, nykyaikaisiin lähestymistapoihin, kuten sähköpostit, sosiaalinen media ja mobiilisovellukset. Muista, että asiakkaasi mukavuuden tulee olla etusijalla palautemenetelmää valittaessa.

Asiakaspalaute on avainasemassa yrityksen kyvyssä sopeutua, kasvaa ja menestyä nykypäivän asiakaskeskeisillä markkinoilla. Älä pidä sitä pelkkänä rutiinitehtävänä, vaan yhtenä liiketoimintastrategiasi ohjaavista voimista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Potilaiden ja omaisten viestintä
Howazit palvelua käyttävät lukuisat lääkäriasemat ja sairaalat. Howazit mahdollistaa potilaiden omaisten tiedonsaantia, parantaa yhteydenpitoa ja lisää tyytyväisyyttä sekä vähentää hoitohenkilökunnan työtaakkaa.
Tarjoamalla henkilökohtaista huolenpitoa (mittakaavassa) palveluntarjoajat voivat tukea potilaiden omaisia ja vähentää heidän huoltaan. Lisäksi huolehditaan siitä, että kaikki asiaankuuluvat tiedot jaetaan.
(Lääkitystä seurataan, kroonisia sairauksia hoidetaan oikein, hoito ja tiedottaminen ennen leikkausta, sairaalan jälkeinen kotiutus sujuu kitkattomasti jne).

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sopimuksen mukaan.

Kansikuva
Hyvän hoidon lisäksi tarvitaan toimivaa viestintää ja palautteen käsittelyä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä