Työkyvyn tuen tiimimalli (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)

Päijät-Hämeen Hyvinvointialueella Heinolassa on työkyvyn selvittelyyn liittyvää verkostotyötä tehty jo pitkään. Tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa monialaisen verkostoyhteistyön malli  koko hyvinvointialueelle. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimimalli (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päijät-Hämeen Hyvinvointialueella Heinolassa on työkyvyn selvittelyyn liittyvää verkostotyötä tehty jo pitkään. Tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa monialaisen verkostoyhteistyön malli  koko hyvinvointialueelle. 

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialue.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Heinola
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Satu Holander

Luotu

23.03.2023

Viimeksi muokattu

23.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää kaikille alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Alueella on asukkaita yhteensä yli 200 000. Työttömiä alueella on n. 10 600. 

Päijät-Hämeessä alueen vaikea sosioekonominen tilanne haastaa palveluita ja niiden kehittämistä. Alueella korostuvat mielenterveys- ja päihdeongelmat, jotka osaltaan heijastuvat työllisyystilanteeseen sekä perheiden ja yksilöiden hyvinvointiin. Päijät-Hämeen erityispiirteitä ovat mm:

  • nuorisotyöttömiä on maan toiseksi eniten
  • työttömien ja pitkäaikaistyöttömien osuudet työvoimasta ovat maan suurimmat
  • vaikeasti työllistyviä on maan eniten
  • pienituloisuus on yleistä
  • mielenterveyteen liittyvät sairaudet ovat yleisiä
  • alkoholikuolleisuus on keskimääräistä suurempaa
  • koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrä on kasvanut ja 
  • aikuisten koulutustaso on maan keskiarvoa heikompi
  • työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on keskimääräistä suurempi

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan monituottajamallilla eli yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hollolan, Heinolan, Asikkalan sekä Padasjoen terveyspalvelut tuotetaan ns. omana palveluna, mutta suuressa osassa hyvinvointialuetta palvelut toteutetaan ostopalveluna. Kehittämistyölle tämä asettaa haasteita, koska palveluja tuotetaan monella eri tavalla ja niiden laatu vaihtelee. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työttömät ja osatyökykyiset asiakkaat. 

Asiakasymmärrystä kerätään kehittämistyön aikana mm. haastatteluin sekä kyselyin. Tähän mennessä haastatteluista on noussut esille asiakkaiden tarve sille, että heidän tilannettaan käydään lävitse monialaisesti ja verkostomaisesti mahdollisimman pian haasteiden ilmetessä. Asiakkaat kokevat usein jäävänsä liian yksin ongelmiensa kanssa. Voimavarat eivät tahdo riittää palvelujen haeskeluun omatoimisesti. Vahvaa tukea ja rinnalla kulkemista kaivataan sekä sote-ammattilaisilta että muilta toimijoilta. 

Kansikuva
Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt