Väkivallaton Vantaa ja Kerava - Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä

Toimintamalli sisältää mm. kaikille avoimen lähisuhdeväkivallan puheeksiottokoulutuksen, avainhenkilöverkoston, Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen-oppaan, Väkivallan vastaisen teemaviikon, materiaalipankin sekä nuorten ryhmämuotoisen psykoedukaation mallintamisen.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Väkivallaton Vantaa ja Kerava - Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli sisältää mm. kaikille avoimen lähisuhdeväkivallan puheeksiottokoulutuksen, avainhenkilöverkoston, Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen-oppaan, Väkivallan vastaisen teemaviikon, materiaalipankin sekä nuorten ryhmämuotoisen psykoedukaation mallintamisen.

 

Toteutuspaikka
Vantaan kaupunki (2020-2022) Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Perhekeskuskehittäminen (2022-)
Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja
Liitteet ja linkit

Luotu

30.04.2020

Viimeksi muokattu

22.09.2022
Toimintaympäristö **

Väkivallan ehkäisy on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Väkivallan tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja palveluohjaus  kuuluu kaikille kasvatus-, opetus-, sosiaali-, ja terveysalan ammattilaisille. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tavoitteena on luoda käytännön työhön pysyvästi integroituneet väkivallan ehkäisyn toimintamallit ja rakenteet tasalaatuisten palvelujen varmistamiseksi kaikille kuntalaisille. 

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) arvioi vuonna 2019 julkaistussa raportissaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) täytäntöönpanoa Suomessa. GREVIO nosti useita asioita, jotka edellyttävät parannusta. Tällaisia olivat esimerkiksi ammattilaisten kouluttamiseen liittyvät seikat, joihin Väkivallaton Vantaa ja Kerava - toimintamallissa on erityisesti panostettu.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi (2022) ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy on myös yksi Perhekeskustoimintamallin kehittämiskärjistä. Tavoitteena on, että lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tiedotusta, materiaalia, tapahtumia ja koulutusta tarjotaan  tarvelähtöisesti myös suoraan kuntalaisille. Kehittämistyössä hyödynnetään säännöllisesti erilaisia kuntalaiskyselyjä sekä kokemusasiantuntijoita.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kaikille avoin puheeksiottokoulutus:

Väkivallan puheeksiottokoulutus on Vantaan kaupungin ja Vantaan Turvakoti ry:n tuottama koulutuskokonaisuus väkivallan tunnistamiseen, puheeksiottamiseen sekä turvallisuudesta huolehtimiseen ja palveluohjaukseen.  Koulutus sopii kaikille työntekijöille esimerkiksi osaksi perehdytystä.

Koulutuksen keskeisimmistä materiaaleista on koottu "Välineitä väkivallan puheeksiottamiseen" - opas, joka on saatavilla sekä painotuotteena että sähköisessä muodossa suomeksi ja ruotsiksi.

Suositus koulutuksen läpikäymiseen on että johdanto-osion jälkeen osat 1-3 katsotaan numerojärjestyksessä. Osan 4 voi katsoa myös itsenäisenä.

Puheeksiottokoulututksesta on erillisestä pyynnöstä saatavissa myös eri kohderyhmille räätälöityjä tiivistettyjä versioita, joiden kokonaiskesto on 2 tuntia.

Johdanto:  
OSA 1 - Mitä lähisuhdeväkivalta on? Faktaa ja fiktiota ilmiöstä
OSA 2 - Väkivallan kohtaaminen ja puheeksi ottaminen 
OSA 3 - Välineitä väkivallan käsittelyyn & palvelupolku Vantaalla 
OSA 4 - Lapset ja lähisuhdeväkivalta 

Avainhenkilöverkosto 

- Väkivallaton Vantaa ja Kerava - toimintamalliin kuuluu myös eri alojen ammattilaisista koostuvan avainhenkilöverkoston kokoaminen, kouluttaminen, ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen

- Palveluprosessin ja palvelupolkun kuvaaminen ja niistä tiedottaminen (video) sekä käytäntöjen ja toimintamallien juurruttaminen pysyviin rakenteisiin

Väkivallan vastainen teemaviikko  ja materiaalipankki:

- Jokavuotuisen "Väkivallan vastaisen viikon" viettämisen juurruttaminen osaksi Vantaan ja Keravan kuntiin jäävien palvelujen sekä hyvinvointialueen perustoimintoja

-Materiaalipankin kokoaminen Vantaan / Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väkivalta-aiheiselle teema/nettisivuille. Sivuilta löytyy paitsi tietoa ilmiöstä ja palveluista, myös väkivallan ehkäisytyön tuotettua materiaalia ja koulutuksia eri kohderyhmille pdf-muodossa tai videoina (linkit Väkivallaton Vantaa YouTube-kanavalle sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalle).

Väkivaltaa kokeneiden nuorten ryhmämuotoinen psykoedukaatio - toimintamalli: 

-Ryhmämuotoinen psykoedukaatio väkivaltaa kokeneille nuorille ja nuorille aikuisille

Kansikuva
Palvelupolku

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Väkivalta Lähisuhdeväkivalta

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö