Valmennus on syntynyt osana Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, jossa tavoitteena oli kehittää terveysasemien vastaanottojen moniammatillista ja monialaista työtä sekä uudistaa työnjakoa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Valmennuksella tuloksellista kehittämistä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennus on syntynyt osana Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, jossa tavoitteena oli kehittää terveysasemien vastaanottojen moniammatillista ja monialaista työtä sekä uudistaa työnjakoa. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Hankasalmi
Uurainen
Jyväskylä
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

17.08.2023

Viimeksi muokattu

23.08.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Valmennus pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin (PDSA, eli Plan, Do, Study ja Act), joka etenee suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin kautta juurruttamisvaiheeseen. Oppaassa käydään ensin läpi yleisiä asioita valmentajan ja valmennettavien suhteesta ja moniammatillisen yhteistyön rakentamisesta, jonka jälkeen kuvataan vaihe vaiheelta valmennusprosessi moniammatillisen yhteistyön rakentamisessa.

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollon työympäristöstä on tullut monimuotoisempi ja se edellyttää jaettua asiantuntijuutta ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. ​Moniammatillisessa yhteistyössä etenkin asiakaslähtöisyys, rajojen ylittäminen ja verkostojen huomioiminen korostuvat. ​Yhteistyön tavoitteena on, että kaikki osallistujat voivat tuoda keskusteluun ja päätöksentekoon oman näkökulmansa ja osaamisensa ja tätä kautta tieto kootaan yhteen. Keskiössä on mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen saavuttaminen asiakkaan tilanteesta. ​

Hallituksen (2019–2023) sote-strategiassa (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma) ​haluttiin parantaa hoitoon pääsyä (kiireettömään hoitoon 7 vuorokaudessa) sekä rakentaa moniammatillinen vastaanottopalvelu, jossa asukkaan palveluntarvetta tarkastellaan kerralla kokonaisvaltaisesti, ja asukkaan palvelu pyritään käynnistämään ensimmäisestä kontaktista jonoon siirtämisen sijasta. ​Asukkaan kokonaistilanteen haltuunotto tuo vaikuttavuutta ja säästöjä syntymättöminä kustannuksina. Sitoutetaan henkilöstöä uudenlaiseen käsitykseen asiakaslähtöisyydestä – opitaan pois vanhoista toimintatavoista. ​

Ensimmäisellä terveysasemalla, jossa moniammatillista toimintamallia pilotoitiin, huomattiin, että ulkopuolisen kehittäjän paikan päällä olo toi jatkuvuutta kehittämiseen sekä se oli systemaattisempaa. Tämän myötä kehittyi tarve valmentajille, jotka ovat terveysasemien henkilöstön tukena kehittämisessä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Keski-Suomen hyvinvointialue ja siellä toimivat laaja-alaiset sosiaali- ja terveyskeskukset. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman aikana, vuosina 2022–2023, moniammatillisen toimintamallin valmentajat ovat olleet tukemassa toimintamallin kehittämistyötä. Ohjelman aikana valmennusta saaneet ja moniammatilliseen toimintamalliin siirtyneet terveyskeskukset ovat Sampoharju, Palokka, Hankasalmi, Uurainen, Nova ja Kyllö. 

Ohjelman aikana on myös vahvistettu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyötä yhteisten työpajojen muodossa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Luota prosessiin
  • Innostu ja usko itseesi
  • Muista positiivisuus ja kärsivällisyys 
  • Hae vertaistukea kollegalta
  • Ota oppia onnistumisista ja epäonnistumisista
  • Perehdy ratkaisukeskeisyyteen
Kansikuva
Kolme ihmistä työskentelee saman pöydän ääressä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä