Vammaisten henkilöiden yleis- ja erityispalvelut: Moniammatillinen asiantuntijatyö

Moniammatillisen asiantuntijatyön toimintamalli on käytännön sovellus kehitysvammaisten erityishuollon edellyttämästä moniammatillisesta työstä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vammaisten henkilöiden yleis- ja erityispalvelut: Moniammatillinen asiantuntijatyö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillisen asiantuntijatyön toimintamalli on käytännön sovellus kehitysvammaisten erityishuollon edellyttämästä moniammatillisesta työstä. 

Toteutuspaikka
Kehitysvammaisten erityishuolto. Yksilökohtaisen erityishuollon moniammatillista asiantuntijatyön toimintamallia kehitettiin ja toimenpantiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalveluissa.​
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

20.02.2024

Viimeksi muokattu

20.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Moniammatillisen asiantuntijatyön toimintamalli on käytännön sovellus kehitysvammaisten erityishuollon edellyttämästä moniammatillisesta työstä. Toimintamalli sisältää päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen asiantuntijaryhmän toiminnan ja kehitysvammaisen asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevan asiantuntijatyön.

Tarkoitus on mahdollistaa kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva asiakaskohtainen moniammatillinen päätöksenteko ja itsenäistä suoriutumista sekä itsemääräämisoikeutta tukeva arviointi sujuvasti sekä tukea erityispalvelujen saatavuutta luomalla selkeät palvelupolut yleisistä palveluista erityispalveluihin.​ 

Toimintaympäristö **

Järjestämisvastuu kaikista erityishuollon palveluista siirtyi hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Syntyi tarve luoda toimintamalli lakisääteiselle moniammatilliselle päätöksenteolle ja itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisen tueksi. Lisäksi kehitysvammaisten erityisosaamisen keskittäminen HUS-yhtymään edellytti uusia toimintatapoja yleis- ja erityispalvelujen palvelupolkuun. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön kohteena oli kehitysvammaisten tai vastaavan toimintakyvyn omaavien henkilöiden palvelupolut. Kehittämistyössä hyödynnettiin aiempien asiakasraatien ja asiakaskyselyjen tuotoksia. ​

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mallin toimivuuden edellytys on, että tarvittavat lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntijat kokevat tehtävän mielekkäänä. Osaamista voidaan tarvittaessa täydentää perehdytyksellä ja koulutuksella. Yksi yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä helpottaa tiedon virtausta, mutta ei ole ehdoton edellytys. Toimintamallia/-malleja on helppo pilotoida muutaman asiakkaan avulla ja tarvittaessa muokata vastaamaan organisaation tarpeita paremmin.​

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kyse on hyvinvointialueen lakisääteisten tehtävien hoitamisesta. Kokemuksen karttuessa ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien lukumäärän supistuessa toimintamallin prosesseja voidaan jatkokehittää ja sujuvoittaa entisestään.​

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vaikka toimintamalli on luotu lakisääteisestä tarpeesta, uskotaan toimintamallin perusajatuksen olevan sovellettavissa eri kohderyhmien moniammatilliseen asiantuntijatyöskentelyyn. Kehitysvammahuollon kontekstissa haastavimmaksi tekijäksi toimintamallin juurruttamisessa osoittautui kehitysvammahuoltoa tuntevien asiantuntijoiden rekrytointi. ​

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis