Vantaa-Kerava-sote - asiakkaan asialla - hanke: Ratkaisijatiimi toimintamalli

Ratkaisijatiimimallin avulla pyritään nopeuttamaan ja sujuvoittamaan asiakkaiden pääsyä oikea-aikaisesti oikeisiin palveluihin terveysasemapalveluissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vantaa-Kerava-sote - asiakkaan asialla - hanke: Ratkaisijatiimi toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ratkaisijatiimimallin avulla pyritään nopeuttamaan ja sujuvoittamaan asiakkaiden pääsyä oikea-aikaisesti oikeisiin palveluihin terveysasemapalveluissa.

Toteutuspaikka
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveysasemapalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

23.11.2023

Viimeksi muokattu

20.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ratkaisijatiimissä pyritään ratkaisemaan asiakkaan asia ensimmäisen yhteydenoton aikana. Ratkaisijatiimissä on mukana hoitajia ja lääkäri, jota konsultoidaan asiakkaan asian etenemiseksi. Tavoitteena on jatkossa mahdollistaa konsultointi myös muiden ammattiryhmien kanssa, kuten kuntoutuksen henkilöstön, psykiatrisen sairaanhoitajan ja sosiaalityön ammattilaisen kanssa.

Toimintaympäristö **

Toimintamallin kehittäminen käynnistyi sote- uudistuksen tuomien tavoitteiden ja käytännössä todettujen haasteiden seurauksena. Terveysasemapalveluihin pääsy oli vaikeutunutta ja asiakkaiden ohjautumisessa palveluihin oli viiveitä. Ratkaisijatiimimallilla pyrittiin vastaamaan näihin haasteisiin kehittämällä ensilinjan toimintaa, asiakkaaksi tulon vaihetta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehitystyö oli terveysasemapalveluiden sisäistä kehittämistä, joten työntekijät olivat aktiivisesti mukana koko ajan sekä suunnittelussa että käytännön jalkautuksessa.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla. Käyttöönoton tueksi tehtiin NHG:n avustuksella työkirja Keravan kehittämistyöstä ja toimintamallista, joka ohjasi muita terveysasemapalveluita toimintamallin käyttöönotossa. Lisäksi Korson terveysasemalle palkattiin hankerahoituksella kehittäjälääkäri kehitystyön tueksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ratkaisijatiimimallilla on pystytty nopeuttamaan asiakkaiden palveluun ohjautumista oikea-aikaisesti.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Huomioitavaa toimintamallin kehittämisessä on koko henkilöstön mukaan ottaminen suunnittelu- ja käyttöönoton vaiheissa.

Kansikuva
Ratkaisijatiimi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä