Käyttäjän Kati.Fagerström profiilikuva.
Etunimi
Kati
Sukunimi
Fagerström
Organisaatio
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Esittelyteksti
Työskentelen VakeHyva -Hyvät palvelut hankkeen HyvaTK kokonaisuudessa erityisasiantuntijana. Kehittämisen kokonaisuuksina terveysasemapalveluiden toimintamallien ja pitkäaikaisairaiden palvelujen kehittäminen.

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
RRP
Saatavuus
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
RRP
Elintavat
Yhteiskehittäminen
Monialaisuus
Prosessien kehittäminen

Ratkaisijatiimi
Toimintamalli
Terveyspalvelut
Saatavuus
Hoitotakuu

Monialainen kehittämistyö
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Saatavuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kuntoutus
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
Segmentointi
Palvelutarve
Hoidontarve
Asiakas- ja palveluohjaus

Järjestöinfot
Toimintamalli
Yhteistyö
Järjestöt
Hyvinvointialue
Kokemusasiantuntijuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Innokylä badge kättely ja rattaat
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Strategia
Verkostot

Vantaan ja Keravan muotoinen kartta, jossa on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hahmoja.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen