Yhdessä eteenpäin – asiakasosallisuus vammaissosiaalityössä (VamO)

Toimintamallin tavoitteena on vammaisen asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin häntä koskeviin asioihin sosiaalityön prosessissa. Toinen tavoite on sellaisen vammaissosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen, joka rakentuu asiakasosallisuuden perustalle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhdessä eteenpäin – asiakasosallisuus vammaissosiaalityössä (VamO)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on vammaisen asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin häntä koskeviin asioihin sosiaalityön prosessissa. Toinen tavoite on sellaisen vammaissosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen, joka rakentuu asiakasosallisuuden perustalle.

Toteutuspaikka
VamO-hankkeessa toimivat yhteistyössä Eksote, Espoon kaupunki, Eteva, Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Rovaniemen kaupunki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hanketta koordinoi ja sen tutkimuksesta vastasi Lapin yliopisto.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Minna Ahola

Luotu

28.10.2020

Viimeksi muokattu

19.01.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Toimintamalli perustuu VamO-hankkeeseen (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa), jonka rahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto ESR, Vipuvoimaa EU:lta.  

VamO-hankkeessa toimivat yhteistyössä Eksote, Espoon kaupunki, Eteva, Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Rovaniemen kaupunki ja THL.  Hanketta koordinoi ja sen tutkimuksesta vastasi Lapin yliopisto. 

Toimintamallia levitetään mm. THL:n Vammaispalvelujen käsikirjan kautta.

Toimintamallin yksi tavoite on sellaisen vammaissosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen, joka rakentuu asiakasosallisuuden perustalle. Monilla asiakasosallisuutta edistävillä työtavoilla voidaan myös purkaa turhaa byrokratiaa, ja ne auttavat kehittämään nykyistä systemaattisempia ja joustavampia rakenteita. Osallisuuden ja johtamisen teemat lähestyvät vastuun ja vallan kysymyksiä niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin osalta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin tavoitteena on vammaisen asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin häntä koskeviin asioihin sosiaalityön prosessissa: tiedon saamiseen, ohjaukseen ja neuvontaan, palveluista päättämiseen ja niiden toteuttamiseen sekä palautteen antamiseen.

Toimintamalliin kuuluvat mm. osallisuusryhmätoiminta, jossa palvelujen käyttäjät ja viranomaiset kehittävät vammaispalvelua yhdessä, tiedon saattaminen saavutettavaksi, menetelmät ja työvälineet asiakkaan kohtaamiseen ja kuulemiseen palvelutarpeen arvioinnissa, päätöksentekoprosessin avoimuus ja ymmärrettävyys, osallisuuden näkyminen palvelusuunnitelmassa ja eettinen ja osallistava dokumentointi.

Toimintamallissa on huomioitu vammaiset lapset, jotka erityisesti tarvitsevat tukea näkemystensä ilmaisussa.  Lapsen näkemyksen selvittämiseen on koottu työkalupakki.
 

Kansikuva
Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO)

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis