Yhteinen alusta kansalaisyhteiskunnallisen toiminnan organisoinnille koronan aikana

Kun kävi selväksi, että korona-ajan rajoitustoimenpiteet muuttavat koko kansalaistoimijakenttää, perustimme Facebook-ryhmän kansalaisyhteiskunnallisen toiminnan organisoimiseksi epidemian aikana. Halusimme tarjota erilaisille yhteisöille alustan, jossa tehdä yhteistyötä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhteinen alusta kansalaisyhteiskunnallisen toiminnan organisoinnille koronan aikana
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun kävi selväksi, että korona-ajan rajoitustoimenpiteet muuttavat koko kansalaistoimijakenttää, perustimme Facebook-ryhmän kansalaisyhteiskunnallisen toiminnan organisoimiseksi epidemian aikana. Halusimme tarjota erilaisille yhteisöille alustan, jossa tehdä yhteistyötä.

Toteutuspaikka
Yhdessä elämisen verkosto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Joonas Timonen

Luotu

26.10.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perustimme kansalaisyhteiskunnallisille toimijoille yhteisen ryhmän, jossa organisoida kansalaistoimintaa koronaepidemian aikana. Ryhmän perusperiaatteena oli olla ei-hierarkkinen, jossa kaikki voivat toimia tasapuolisesti. Samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa toimivien ihmisten keskinäistä yhteistyötä ja yhteyttä vahvistettiin luomalla löyhiä teemakohtaisia ryhmiä. Ryhmä on tarjonnut Kanssalalle mahdollisuuden hoksauttaa ja ristipöllyttää toimijoita. Siellä on nostettu esille myös monia eri toimijoiden yksittäisiä ratkaisuja koronan aikana, joista muut ovat voineet ottaa eväitä omaan toimintaansa.

Toimintaympäristö **

Digitaaliset alustat mahdollistavat aiempaa tehokkaammin isojen joukkojen välisen informaationvaihdon ja yhteistyön. Erityisesti käyttäjien keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollistavat alustat tarjoavat mahdollisuuden toimia verkostomaisesti ja nopeasti. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi vauhdilla eteneviin yhteiskunnallisiin muutoksiin reagoimisessa tai nopeasti eteneviin yhteiskunnallisiin muutoksiin vastaamisessa.

Korona-ajan rajoitukset ovat vaikuttaneet nopealla ja perustavanlaatuisella otteella sosiaaliseen elämään ja yhteisöjen toimintaan, ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa jatkuvasti kehkeytyviä työkaluja ja toimintatapoja on ollut mahdollista hyödyntää poikkeustilanteen haasteisiin vastaamiseksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kannalta tärkeintä on ymmärtää vallitsevaa yleistä tilannetta ja siihen liittyviä tarpeita. Nopeiden yhteiskunnallisten muutosten/kriisien myötä avautuu lyhyitä aikaikkunoita, jolloin uudelleenorganisoituvat toimijat etsivät uudenlaisia yhteyksiä toisiinsa. Näiden yhteiskunnallisten kriisikohtien tunnistaminen ja niihin nopeasti reagoiminen ovat edellytys yhteenliittymien rakentumiselle eteenavautuvan aikaikkunan puitteissa. Tämän jälkeen toiminta lähtee usein etenemään enemmän tai vähemmän itseorganisoituvasti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmän aktiivisin vaihe on ollut odotetusti heti sen perustamisen ja sitä seuranneiden muutaman kuukauden aikana. Koska ryhmän perustamisen taustalla on ollut reagoiminen nopeasti kehittyneeseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, tarkoittaa lyhytkin ajan kuluminen sitä, että vallitseva tilanne ja tarpeet muuttuvat. Tämän myötä myös alkuperäinen ryhmä voi passivoitua jossain määrin, mutta säilyä kuitenkin tärkeänä kanavana ja alustana samaan intressin äärellä toimivien yhteisöjen kesken.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen edellyttää herkkyyttä tunnistaa yhteiskunnallisia tilanteita ja vastata niihin nopealla otteella kutsumalla muita mukaan yhteiseen organisoitumiseen. Tämän onnistumisessa on tärkeää onnistua sanoittamaan yhteinen tavoite ja intressi, jonka äärelle erilaiset ihmiset ja yhteisöt haluavat liittyä.

Kansikuva
Visualisointi mallista

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis