Yhteinen työhuone tarjoaa työtilan ja rakentaa työyhteisöä

Yhteiselle työhuoneelle ovat tervetulleita työskentelemään kaikki. Tilaa voivat hyödyntää esimerkiksi palkkatyön ulkopuolella olevat, yksinyrittäjät ja etätyöläiset. Yhteinen työhuone lisää osallisuutta ja tarjoaa alustan yhteistuotannolle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhteinen työhuone tarjoaa työtilan ja rakentaa työyhteisöä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteiselle työhuoneelle ovat tervetulleita työskentelemään kaikki. Tilaa voivat hyödyntää esimerkiksi palkkatyön ulkopuolella olevat, yksinyrittäjät ja etätyöläiset. Yhteinen työhuone lisää osallisuutta ja tarjoaa alustan yhteistuotannolle.

Toteutuspaikka
Hyvinvoinnin tilat (ESR 2107 – 2020) Lapinjärven Perinnetalkoot -osahanke ja Avoin työhuone (ESR 2018–2020). Toimintamalli on arvioitu osana Sokra-koordinaatiohankkeen ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

26.10.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024
Ratkaisun perusidea **

Yhteinen työhuone edistää osallisuutta omassa elämässä silloin, kun sieltä saa seuraa, voi oppia uutta, voi toteuttaa itseään ja rohkaistuu elämässään eteenpäin. Osallisuus yhteisestä hyvästä lisääntyy työhuoneen tarjotessa tasa-arvoisen ja hierarkiattoman työskentelytilan ja -yhteisön. Yhteinen työhuone kokoaan myös ihmisiä yhteen ja lisää paikallista vetovoimaa.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Yhteinen työhuone rakentuu vuorovaikutuksessa sitä ympäröivän yhteisön kanssa. Yhteisellä työhuoneella näkyy asuinalueen perinteet ja arvot, mutta myös vastavoimat ja uudet avaukset.

Yhteinen työhuone voidaan perustaa esimerkiksi kauppakeskuksen hukkatilaan, tyhjilleen jääneeseen kyläkouluun tai julkisen tilan, kuten kirjaston yhteyteen.

Koko kylän työhuonetta ylläpitää Lapinjärven kulttuuriyhdistys Laku, jolle kunta vuokraa maksuttomasti tilat ja joihin se palkkaa palkkatuella tilavastaavan. Toimintaa puolestaan koordinoi Hyvinvoinnin tilat -hankkeen osahanke ”Perinnetalkoot”, joka saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta. Avoimella työhuoneella työskentelee ohjaaja, joka auttaa tarvittaessa kävijöitä käytännön asioissa. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhteisellä työhuoneella ei ole tiukasti määrättyjä kohderyhmiä. Nimensä mukaisesti niissä voi työskennellä kuka tahansa.

Avoimessa työhuoneessa (Avoin työhuone -hanke ESR 2018–2020) ohjausresursseja on kohdistettu ensisijaisesti työelämän ulkopuolella oleville ihmisille. Työelämässä olevia osallistetaan esimerkiksi kummeiksi työhuoneen kävijöiden projekteihin.

Koko kylän työhuone on avoin kaikille. Kerran viikossa koko kylän työhuoneella on tarjolla keittolounas. Työajan ulkopuolella koko kylän työhuoneella järjestetään esimerkiksi kansalaisopiston kursseja.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteinen työhuone tarjoaa viihtyisän ja rauhallisen työskentelytilan asuinalueen keskeiseltä paikalta. Työhuone on työskentelyn ja oppimisen ympäristö, jossa muun muassa palkkatyötä vailla olevat sekä yksinyrittäjät, freelancerit, osuuskuntalaiset ja etätyöntekijät voivat muodostaa hetkellisen tai pysyvän työyhteisön. Muilta ihmisiltä saa virikkeitä ja ideoita. Jos palkkatyötä ei ole, työhuoneella voi kehittää omia taitojaan. Työhuone on avoin kaikille, mutta joitakin sen palveluita, kuten työhönvalmennusta, voidaan kohdentaa.

Työhuoneessa on keittiö, työskentelytilaa ja sohvia tai nojatuoleja sekä yhteisiä työvälineitä, kuten kannettavia tietokoneita, ompelukoneita ja ammatti- ja harrastelehtiä. Iltaisin voidaan järjestää kansalaisopiston kursseja. Tila voi olla avoin myös alueen harrastusryhmille. Työhuoneelta voidaan tehdä vierailuja osallistujien toiveiden mukaan esimerkiksi paikallisiin yrityksiin, taidenäyttelyihin, eduskuntaan tai kunnanvaltuustoihin.

Tilaa ylläpitää ja toimintaa pyörittää kunta, yhdistys tai osuuskunta. Kunta osallistuu kustannuksiin. 

Yhteisen työhuoneen toimintamalli perustuu Avoimen työhuoneen ja Koko kylän työhuoneen kehittämiskokemuksiin.

KOKO KYLÄN TYÖHUONE

Koko kylän työhuone on kaikille asukkaille avoin työhuone, jossa järjestetään myös kansalaisopiston kursseja. Työhuoneella on työvälineitä käsitöiden tekemiseen. Keittiössä tarjoillaan viikoittain keittolounas. Koko kylän työhuone kokoaa asukkaita säännöllisesti hyvinvoinnin talkoisiin, joissa asukkaat antavat toisilleen esimerkiksi pieniä hemmotteluhoitoja, leipovat, vievät ikääntyneitä kävelylle tai autoajelulle. Koko kylän työhuonetta hoitaa ja keittolounaan valmistaa tilavastaava, jonka kaupunki tai kunta on palkannut palkkatuella työsuhteeseen. Toimintaa johtaa hankerahoituksella koordinaattori.

Koko kylän työhuone kutsuu paikalle seuraavin sanoin:

”Koko Kylän Työhuone on kaikille avoin yhteinen työtila, jossa saa tehdä omia projektejaan, etätöitään, opiskella tai tulla vaihtamaan ideoita ja ajatuksia. Tarjolla on työtilaa, pöytiä, keittiö ja inspiraatio-huone, sekä avoin Ompeluseura-tila, jossa voi ommella ja tehdä käsitöitä yhdessä. Etätyöntekijät, yrittäjät, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, kotityöläiset ja kaikki kuntalaiset mukaan!

Koko Kylän Työhuone on yhteinen tekemisen ja innostumisen paikka keskellä Lapinjärven kirkonkylää. Se kokoaa yhteen kaikenikäisiä ja -taustaisia kuntalaisia, mahdollistaa uudenlaisen yhdessä tekemisen, etätyön, perheen ja työn helpomman yhdistämisen sekä uusien ajatusten ja projektien syntymisen. Koko Kylän Työhuone ruokkii mielikuvitusta ja innostusta. Siellä voi oppia ja kokeilla uusia asioita; kieliä, taidetta, käsitöitä, rakentamista, muotoilua, luovaa ilmaisua ja vaikka mitä!” 

Koko kylän työhuone Facebookissa

AVOIN TYÖHUONE

Avoin työhuone on ensisijaisesti työelämän ulkopuolella oleville ihmisille suunnattu avoin tila, jossa edistetään osallistujan henkilökohtaisesta motivaatiosta syntyvää tekemistä: esimerkiksi yhteiskunnallista vaikuttamista, kulttuuriprojekteja, mikroyrittämistä tai vapaaehtoistyötä. Tavoitteena on, että osallistuja saa voimavaroja ja rohkeutta onnistuessaan toteuttamaan oman projektinsa yhteisön tuella. Projekti voi olla osallistujan yksilötyönä suunnittelema ja kohderyhmälleen järjestämä aktiviteetti kuten taidenäyttely, blogi tai musiikkiesitys. Projekti voi olla myös esimerkiksi kokkauskurssi tai musiikkivideo, jonka voi toteuttaa yhdessä toisten osallistujien kanssa. Avoimella työhuoneella osallistuja voi myös hoitaa käytännön asioitaan ohjaajan tuella.

Avoimella työhuoneella on vapaaehtoisia Avoin työhuone -kummeja, jotka erilaisten alojen edustajina tukevat toimintaa antamalla aikaansa, jakamalla osaamistaan ja kohtamaalla paikkakuntalaisia.

Avoimella työhuoneella virikkeitä omaan elämään voi hakea pop up -henkisistä kohtaamisista, joissa kokoonnutaan kahvin, lautapelien tai pizzan äärelle. Pop up -kohtaamisia toteutetaan myös esimerkiksi Ohjaamoissa, hyvinvointikeskuksissa tai muissa paikkakunnan tiloissa. Tilaisuuksissa voidaan suunnitella yhteisiä retkiä ja tutustumiskäyntejä. Avoin työhuone toimii myös työllisyyspalveluiden matalan kynnyksen rajapinnassa järjestämällä sisällöltään mielekkäitä ja monipuolisia mahdollisuuksia työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.

Avoimissa työhuoneissa voidaan harjoitella myös suomea äidinkielenään suomea puhuvan kanssa. Myös retkillä ja tapahtumissa huomioidaan mahdollisuudet kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja suullisen kielitaidon vahvistamiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Yhteinen työhuone tarjoaa asukkaille tasa-arvoisen ja hierarkiattoman työskentelytilan ja työyhteisön (1, 2). Se tuo alueen asukkaita yhteen, se luo yhteisöllisyyttä ja sosiaalista arvoa kuten yhteistuotantoa, voimaantumista ja luottamusta. Työhuone lisää paikallista vetovoimaa (2,3) sekä antaa tilaisuuden saada virikkeitä ja oppia muilta ja rohkaisee elämässä eteenpäin (1).

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työhuoneen toimintaa suunnitellaan asukkaiden ja yhdistysten kanssa.

TYÖHUONEEN KUSTANNUKSISTA

Avoimilla työhuoneilla on jokaisella yksi tai kaksi työntekijää. Lisäksi työhuoneella voi olla palkkatuettuja tai työkokeilijoita. Tukea henkilöstöresurssiin voi saada myös esimerkiksi nuorisotoimesta. Työhuoneelle palkatun työntekijän palkkakulut ovat 50 000 euroa vuodessa. Vuokra sopivalle tilalle keskikokoisesta kaupungista on alimmillaan 700 euroa kuukaudessa. Avoimen työhuoneen Kotkan ja Tampereen pilottihankkeissa tiloja saatiin käyttää ilmaiseksi. Työhuoneen toimintakuluihin on hyvä varata 5 000 –10 000 euroa vuodessa. Lisäksi on otettava huomioon työhuoneen perustamiskulut, kuten tietokoneet ja kalusteet, joihin on varattava 5 000 – 10 000 euroa, jos ollaan perustamassa uutta tilaa.

Kansikuva
Yhteinen työhuone tarjoaa työtilan ja rakentaa työyhteisöä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä