Monialainen asiakas- ja palveluohjaus Pohjois-Savon hyvinvointialueella (RRP, P4, I2)

Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -palvelukonseptissa otetaan käyttöön työkaluja ja yhdessä sovittuja käytäntöjä monialaiseen asiakas- ja palveluohjaukseen. Toimintamallia kehitetään v.  2023-2025 EU:n (Next GenerationEU) tuella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialainen asiakas- ja palveluohjaus Pohjois-Savon hyvinvointialueella (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -palvelukonseptissa otetaan käyttöön työkaluja ja yhdessä sovittuja käytäntöjä monialaiseen asiakas- ja palveluohjaukseen. Toimintamallia kehitetään v.  2023-2025 EU:n (Next GenerationEU) tuella.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

12.12.2023

Viimeksi muokattu

04.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen kuuluu 19 kuntaa, joiden alla on toistakymmentä liitoskuntaa. Hyvinvointialueellamme on asukkaita noin 248 000 ja heidän tukenaan liki 13 000 ammattilaista. Alueen erityispiirteenä on pienten paikkakuntien paljous etäällä kaupunkikeskittymistä. Väestön ikärakenne painottuu tulevaisuudessa yhä vahvemmin ikääntyviin ja huoltosuhde työtätekevään väestöön nähden nousee monilla paikkakunnilla yli sadan prosentin. Ikäihmisten sukupolvilla ei ole vahvaa digitaalista osaamista, eikä ikäihmisiin painottuvissa yhdistyksissä ole samanlaista toimintakykyä ja resursseja käytössään, kuin Kaupunkikeskittymiin painottuvien järjestöverkostojen pariin löytäneillä. Julkinen liikenne ei kykene tukemaan ikäihmisten liikkumista, paikkakuntien hajanaisuuden vuoksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaiden osallistamiseksi pidetään asukastyöpajoja keväällä 2024. Lisäksi on hyödynnetty ja hyödynnetään eri ammattilaisilla olevaa syvällistä ymmärrystä asiakkaiden tilanteista ja tarpeista.