POSOTE20: Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen Pohjois-Savossa

Rakenteellista sosiaalityötä kehittämällä vahvistetaan pohjoissavolaisten sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymistä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen Pohjois-Savossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakenteellista sosiaalityötä kehittämällä vahvistetaan pohjoissavolaisten sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymistä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueella.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

23.08.2022

Viimeksi muokattu

22.11.2022
Toimintaympäristö **

Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa tavoitteena on ollut vastata pitkällä tähtäimellä ennaltaehkäisevästi ja aikaisessa vaiheessa Pohjois-Savon asukkaiden hyvinvointi, terveyttä ja toimintakykyä uhkaaviin kriittisiin tekijöihin. Kehittämistyössä keskeisiä ovat olleet asukkaiden, palvelujen kehittämisen ja kustannusten hillitsemisen näkökulmat. Kehittämistyössä tarvitaan tietoa mm. asukkaiden tarpeista ja palveluiden toimivuudesta. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa laadukkaat ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

Pohjois-Savo on Diakin Huono-osaisuus Suomessa -karttasovelluksen mukaan huono-osaisuustilastojen kärkipäässä (sijalla 3). Summamuuttujilla tarkasteltuna huono-osaisuudella on Pohjois-Savossa on myös melko paljon sosiaalisia seurauksia, kuten alaikäisistä tehtyjä lastensuojeluilmoituksia, kodin ulkopuolelle sijoitettuja alaikäisiä, päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäiltyjä ja poliisin tietoon tulleita henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia. Erilaisilla sosiaalisilla ongelmilla voi olla yhteyksiä myös heikompaan terveyteen. Indikaattorit kertovat ennen kaikkea erilaisista haasteista, joiden kanssa asukkaat arjessaan elävät, mutta myös hyvinvointialueen talouteen kohdistuvista paineista. Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokäyttökustannukset ovat jo nyt 13,5 % maan keskiarvoa suuremmat.

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään valtakunnallisesti osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa. Kehittämistyön tavoitteena on muodostaa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan ja miten sitä tehdään, mikä lisää rakenteellisen sosiaalityön tekemisen edellytyksiä. Samalla rakenteellisen sosiaalityön tuottama tieto halutaan viedä hyvinvointialueilla osaksi tiedolla johtamisen rakenteita ja käytäntöjä.

Sosiaalinen raportointi on tapa tuottaa asiakastyöhön perustuvaa rakenteellisen sosiaalityön tietoa asukkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista. Sosiaalinen raportointi on sosiaalihuoltolain mukaista rakenteellista sosiaalityötä, johon kuuluu myös tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi. Se pitää sisällään myös sosiaalihuollon asiantuntemuksen ottamisen osaksi muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyön muiden sektoreiden kanssa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä