Sosiaalinen kuntoutus Etelä-Pohjanmaalla on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja  hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä pilotoituja mallinnuksia vaikuttavista sosiaalityön toimintamalleista. Toimintamallissa toteutuu kansallisesti määritellyt ydinelementit.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalinen kuntoutus Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen kuntoutus Etelä-Pohjanmaalla on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja  hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä pilotoituja mallinnuksia vaikuttavista sosiaalityön toimintamalleista. Toimintamallissa toteutuu kansallisesti määritellyt ydinelementit.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anneli Riski

Luotu

26.06.2023

Viimeksi muokattu

09.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sosiaalinen kuntoutus vaikuttavana sosiaalityön menetelmänä edellyttää sen toteuttamista sosiaalihuollon keinoin sosiaalihuollon ammattihenkilön toimesta. THL:n pilotoimassa toimintamallissa vaikuttavuus perustuu siihen, että ohjelmateoriassa ja logiikkamallissa (opas liitteenä) kuvatut ydinelementit (=toimintamallin tai intervention keskeisimmät osat) toteutuvat kaikki palvelun sisällössä.  

Toimintaympäristö **

Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien yhtenäistämistä hyvinvointialueen sote-keskuksissa tuetaan organisaatiorakenteella, jossa sosiaalinen kuntoutus palveluna on osa työikäistenpalveluihin sijoittuvaa työllisyyteen ja osallisuuteen liittyviä sosiaalipalveluja. Päätökset sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta tehdään aikuissosiaalityö- ja ohjaus vastuuyksikössä. Organisaatiouudistus edellyttää resurssien kohdentamista eri vastuuyksikköjen kesken siten, että palvelun tilaaja-tuottajamalli ja yhdenvertainen saatavuus saadaan vastaamaan väestön tarpeita ja oikea-aikaisuutta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä nuoret aikuiset, työikäiset, työttömät, opiskelijat.

 

Asiakkaan kanssa yhdessä pohdittu kuntoutuksellisia tarpeita. Asiakastapaamiset toteutettu 1xvko. Yksilötyöhön kuulunut tsemppaavaa ja motivoivaa keskustelua, yhdessä tekemistä; mm kodinhoidollisia töitä, sosiaalisten tilanteiden harjoittelua, asioinneissa auttamista (kela, terveydenhuolto, velkaneuvonta), tulevaisuuden suunnitelmien pohtiminen sisältynyt kaikkeen – tavoitteellista ja eteenpäin vievää työskentelyä, vierellä kulkemista ja tukemista siinä, että asiakkaan asiat tulevat saatetuksi loppuun saakka.

Asiakkaan kanssa keskustellen tarkasteltu tavoitteiden asettamista koko ajan. Tavoitteiden tulee olla realistiset, jotka asiakkaalla mahdollista saavuttaa palvelun aikana. Tavoitteet on yhdessä pohdittu ja sen myötä ohjanneet toimintaa. Suunnitelmallisuudella asetetaan päämääriä – miten edetään ja mitä tehdään tavoitteiden hyväksi. Asiakkaan kanssa käydään aktiivista keskustelua koko ajan mikä on sosiaalisen kuntoutuksen tarkoitus/mihin pyritään. Suunnitelmallisuus tukee yksilöllisyyttä – jokaiselle asiakkaalle muodostuu erilainen/räätälöity palvelukokonaisuus yksilöllisiin tarpeisiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

ks liitteenä oleva diaesitys

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

ks liitteenä oleva diaesitys, dia 9.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

ks liitteenä oleva diaesitys, dia 9 / kehitettävää

Kansikuva
Sosiaalinen kuntoutus Etelä-Pohjanmaalla

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet