Toimintamallit

Toimintamallit

Etäkotihoitoa viittomakielisille
Toimintamalli
Etäpalvelu
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Esteettömyys
Tasa-arvo

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Palvelutarve

Hyvinvointi ja teknologia - kotiin annettavien palvelujen palvelutarpeen arviointi
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelutarve

Alueellinen yhteistyöaula
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Järjestöt
Monialaisuus

Toimintamalli
Sosiaaliala

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Neuvonta

Palveluverkko tutuksi -työpajamalli sote-keskuksissa
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kokemusasiantuntijuus
Kolmas sektori

Toimintamalli
Kotihoito
Indikaattorit
Vanhuspalvelut
Laatutyö