Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Kuvituskuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus
Kunnat
Arviointi

Länsi-Uudenmaan kunnat kartalla.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Työhyvinvointi
Ikääntyminen
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Soite 2.0 hankekokonaisuuden logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Johtaminen

Markku-matkaava päiväpavelu -logo, mieshahmo tervehtii kättään nostamalla
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Yhteisöllisyys
Kohtaaminen
Digitaaliset palvelut
Kotona asuminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Kehitysvammaisuus
Vammaisuus
Saavutettavuus

Itä-Lapin kuntayhtymä
Kokonaisuus
Aihealueet
Demokratia
Dialogisuus
Budjetointi
Fasilitointi ja osallistuminen
Elämänlaatu

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Keski-Suomen sote-uudistuksen pääviesti hyvinvointi, terveys, hyvä arki.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Soite 2.0
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset