DigiNet Digitaalisen hyvinvoinnin ja terveyden oppilaitosverkostot

Digitaalisen hyvinvoinnin yliopisto-, AMK- ja ammatillisen koulutuksen verkostot tuovat yhteen oppilaitosten edustajat laajentamaan näkökulmaa hyvinvointiteknologian ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja opetukseen. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
DigiNet Digitaalisen hyvinvoinnin ja terveyden oppilaitosverkostot
Lyhyt kuvaus

Digitaalisen hyvinvoinnin yliopisto-, AMK- ja ammatillisen koulutuksen verkostot tuovat yhteen oppilaitosten edustajat laajentamaan näkökulmaa hyvinvointiteknologian ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja opetukseen. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on kehittää monialaista ja -toimijaista digitaalisen hyvinvoinnin ja terveyden verkostoyhteistyötä kokonaisuudessaan edistämällä keskinäistä tiedon vaihtoa ja välittämistä koulutuksesta, tutkimuksesta, infrastruktuureista, menetelmistä ja innovaatiotoiminnasta. ​Oppilaitosverkostojen toiminta linkitetään yhteistyöhön muiden digitaalisen terveyden verkostojen kanssa, ja siten se vahvistaa digitaalisen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä Suomessa.​

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kutsui sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja pyysi nimeämään asiantuntijoita Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelmassa käynnistettäviin monitieteisiin verkostoihin. Lisäksi tammikuussa 2021 oppilaitosverkostoa laajennettiin ammatillisen toisen asteen koulutukseen edistämään tutkitun tiedon ja kehittämisohjelmien tulosten implementointia käytäntöön ja loppukäyttäjille. 

Yliopistoilla, ammattikorkeakouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla on kullakin omat verkostonsa ja verkoston vetäjät. Lisäksi kunkin verkoston vetäjät, verkoston koordinaattori (Laurea-ammattikorkeakoulu) sekä STM:n edustaja muodostavat yhteisen verkostojen koordinaatioryhmän.

Tietoja eri koulutusasteiden DigiNet-verkostoista löydät 'Liitetyt toimintamallit' kohdasta. 

Teemaan liittyviä koulutuksia ja materiaaleja löydät 'Työpöydältä'.

Toimiaika

Asiantuntijaryhmien toimikausi kestää 31.12.2023 asti. Verkosto jatkaa toimintaansa osana digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin osaamisverkostotoimintaa myös tämän toimikauden jälkeen.

Toimijat

Verkostotoiminnassa ovat mukana oppilaitosten edustajat eri koulutusasteilta: yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja ammatillisesta koulutuksesta. Lisäksi verkosto linkittyy mm. ekosysteemipohjaiseen kehittämiseen Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi HYTKI -hankkeen kautta. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Birgitta Tetri
Yhteyshenkilön organisaatio
Laurea ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
birgitta.tetri@laurea.fi

Tekijä

Veera Virta

Luotu

18.03.2022

Viimeksi muokattu

08.04.2024