Kehitämme yhdessä ikääntyneiden henkilöiden ja heidän omaistensa kanssa uusia mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen turvallisen arjen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke - Etelä-Savon maakunta (etela-savo.fi)

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Essoten Ikääntyneiden tilannekuva -hanke
Lyhyt kuvaus

Kehitämme yhdessä ikääntyneiden henkilöiden ja heidän omaistensa kanssa uusia mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen turvallisen arjen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke - Etelä-Savon maakunta (etela-savo.fi)

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet
  • Kotona asuvan ikäihmisen itsenäinen ja turvallinen asuminen sekä omaisten osallisuus asiakkaan arjessa on mahdollista teknologiaa hyödyntäen. ​
  • Vanhuspalvelujen henkilöstön osaaminen kehittyy kotona asuvien ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja teknologian käytön arvioinnissa.​
  • Saadaan tietoa teknologian toimivuudesta ja käytettävyydestä ​
  • asiakkaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja arjen tukemisessa ​
  • omaisen osallisuuden vahvistamisessa asiakkaan voinnin seurantaan ja hoitoon liittyen​
  • On käytettävissä toimintamalli, jossa ikääntyneen asiakkaan toimintakykyyn, hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen liittyvää teknologian tuottamaa tietoa  kerätään keskitetysti ja hyödynnetään asiakkaan hoidon ja palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.​
  • Saadaan tietoa teknologiaa hyödyntävän toimintamallin merkityksestä henkilöstön työn sisältöön, työajan käyttöön ja koettuun työhyvinvointiin.​
  • Yhteistyö ja tieto teknologioiden kehittämisestä, soveltuvuudesta ja hyödynnettävyydestä vahvistuu kansallisesti ja maakunnallisesti sote-toimijoiden, yritysten ja yhteisöjen kesken.​
Toimiaika

2021-2022

Toimijat

Ikääntyneet, omaiset, hyvinvointiteknologian alustan tuottajat, Essoten alueen sotekuntayhtymä, kotihoidon henkilöstö, hanketoimijat, korkeakoulut, Pieksämäen kaupunki, Mikkelin seudun muistiyhdistys, Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry,

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tapani Patosalmi
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tapani.patosalmi@etela-savo.fi

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Etelä-Savon hyvinvointialueen Ikäohjelma vuoteen 2030 asti linjaa tavoitteeksi tukea ikääntyneiden kotona asumista digitalisaation ja uuden teknologian avulla. Tarve on luoda uudenlaisia palveluja ja toimintatapoja ikääntyneiden kotona asumisen tueksi. Tavoitteena on, että 94 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissa ja 12 % asuu kotona palvelujen turvin.

Kotihoidon henkilöstön resurssien rajallisuuden vuoksi etsitään keinoja kohdentaa kotihoidon työtä hoitoon ja teknologian hyödyntämiseen.

Päämäärä ja päätavoite

Teknologian ja kotihoidon yhteisellä toimintatavalla voidaan kotona asuvasta ikääntyneestä henkilöstä luoda ajantasainen tilannekuva. Tilannekuvan avulla saadaan ennakoivaa tietoa kotihoidon asiakkaan hoidon tarpeen kehittymisestä. Tiedon avulla kotihoito ja ikääntyneen omainen pystyy reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.

Omaisella on mahdollisuus osallistua aiempaa enemmän asiakkaan hoitoon kotihoidon rinnalla yhteisen mobiilisovelluksen avulla.

Kotihoidon henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää laajemmin erilaista teknologian kautta tulevaa tietoa hoidossa, viestinnässä ja oman työn suunnittelussa.

Teknologian kautta saatavaa tietoa käytetään kotihoidossa ja tukipalveluissa tiedolla johtamiseen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuloksena on toimintamalli, jossa kotiin annettavissa palveluissa on laajemmin käytössä erilaista kotona asumista tukevaa teknologiaa. Teknologian kautta saatavaa tietoa käsitellään ns. tilannetietokeskuksessa ja tiedon avulla kevennetään kotihoidon tehtävämäärää. Tilannetietokeskuksessa toimii tehtävässä ns. digivastaava, jonka tehtävänkuvassa yhdistyy hoitotyön osaaminen ja teknisen tiedon käsittely yhdessä kotihoidon etäpalvelujen, tilannekeskuksen, hälytyskeskuksen ja päivystyksen kanssa.

Omaisviestintä ja tiiviimpi yhteistyö asiakkaan hoidossa omaisen kanssa on vakiintunut kotihoidon toimintatavaksi.

Asiakkaalla on käytössä aiempaa enemmän tarpeen mukaista teknologiaa, joka turvaa paremmin kotona asumista. Palveluohjaus tunnistaa ja osaa tarjota asiakkaalle erilaisia teknologisia vaihtoehtona vaihtoehtona kotihoidon aloittamiselle.

Teknologian tuella kotihoidon työtä voidaan keskittää enemmän hoitotyöhön. Teknologian käytön ja kustannusten seurantaan on strukturoitu malli pohjaamaan toimintamallin laajentamista hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueelle mallin laajentaminen edellyttää jatkossa erilaisten teknologioiden rajapintojen avaamista ja tiedon käsittelyä tekoälyä hyödyntäen.

Tuotokset ja tulokset

HUOM! Tiedot päivittyvät myöhemmin.

asiakas: toimintakyky ja elämänlaatu, teknologiakyvykkyys

omainen: elämänlaatu, osallisuus

kotihoito: työhyvinvointi, kirjaaminen, teknologian käytettävyys

organisaatio: vertaisarviointi toimintamallin rakentamiseen ja kustannusvaikuttavuus teknologian hyödyntämisestä, osaamisen kehittyminen

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Tiedot päivittyvät myöhemmin.

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Ikääntyminen Kotihoito Kotona asuminen Toimintakyky

Ilmiöt

Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia