Kehitämme yhdessä ikääntyneiden henkilöiden ja heidän omaistensa kanssa uusia mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen turvallisen arjen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Essoten Ikääntyneiden tilannekuva -hanke
Lyhyt kuvaus

Kehitämme yhdessä ikääntyneiden henkilöiden ja heidän omaistensa kanssa uusia mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen turvallisen arjen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet
  • Kotona asuvan ikäihmisen itsenäinen ja turvallinen asuminen sekä omaisten osallisuus asiakkaan arjessa on mahdollista teknologiaa hyödyntäen. ​
  • Vanhuspalvelujen henkilöstön osaaminen kehittyy kotona asuvien ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja teknologian käytön arvioinnissa.​
  • Saadaan tietoa teknologian toimivuudesta ja käytettävyydestä ​
  • asiakkaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja arjen tukemisessa ​
  • omaisen osallisuuden vahvistamisessa asiakkaan voinnin seurantaan ja hoitoon liittyen​
  • On käytettävissä toimintamalli, jossa ikääntyneen asiakkaan toimintakykyyn, hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen liittyvää teknologian tuottamaa tietoa  kerätään keskitetysti ja hyödynnetään asiakkaan hoidon ja palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.​
  • Saadaan tietoa teknologiaa hyödyntävän toimintamallin merkityksestä henkilöstön työn sisältöön, työajan käyttöön ja koettuun työhyvinvointiin.​
  • Yhteistyö ja tieto teknologioiden kehittämisestä, soveltuvuudesta ja hyödynnettävyydestä vahvistuu kansallisesti ja maakunnallisesti sote-toimijoiden, yritysten ja yhteisöjen kesken.​
Toimiaika

2021-2022

Toimijat

Ikääntyneet, omaiset, hyvinvointiteknologian alustan tuottajat, Essoten alueen sotekuntayhtymä, kotihoidon henkilöstö, hanketoimijat, korkeakoulut, Pieksämäen kaupunki, Mikkelin seudun muistiyhdistys, Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry,

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tapani Patosalmi
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tapani.patosalmi@etela-savo.fi

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

26.03.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Päivittyy myöhemmin

Päämäärä ja päätavoite

Päivittyy myöhemmin

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Päivittyy myöhemmin

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Ikääntyminen Kotihoito Kotona asuminen Toimintakyky

Ilmiöt

Henkilökohtainen data Hyvinvointitalous Osallistuva yksilö Teknologia sulautuu kaikkeen Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia