Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote toteuttaa maakunnassamme kansallista Työkykyohjelmaa. Tavoitteenamme on tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta sekä lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna. Luomme maakuntaan yhtenäisen monialaisen palvelukokonaisuuden.

Toimenpiteitämme/kehittämiskohteitamme ovat muun muassa

- työkyvyn arviointiprosessien yhteensovittaminen
- moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaavamalli
- palvelupolkujen yhteensovittaminen

Tuetun työllistämisen mentelmät:
- alihankintamallin pilotointi
- laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Osatyökykyisyys

Toimintamalli
Osatyökykyisyys