Työtä - Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote toteutti maakunnassamme kansallista Työkykyohjelmaa. Tavoitteenamme oli tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta sekä lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna. Tavoitteenamme oli luoda maakuntaan yhtenäinen monialainen palvelukokonaisuus.

Toimenpiteitämme/kehittämiskohteitamme muun muassa

- työkyvyn arviointiprosessien yhteensovittaminen
- moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaavamalli
- palvelupolkujen yhteensovittaminen

Tuetun työllistämisen menetelmät:
- alihankintamallin pilotointi
- laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Kansikuva, jossa Teksti Alihankintamalli Etelä-Karjala
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Osatyökykyisyys

Kansikuva, jossa teksti Asiakasvastaava Etelä-Karjala
Toimintamalli
Osatyökykyisyys

Kansikuva, jossa teksti Työkyvyn tuen tiimi Etelä-Karjala
Toimintamalli
Osatyökykyisyys