Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkykyohjelma Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Toimintakyky
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Osatyökykyisyys
Monialaisuus
Palvelupolku

Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työkyky

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Kehitysvammaisuus

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Osatyökykyisyys
Palvelupolku
Monialaisuus
Palvelujärjestelmä

Toimintamalli
Moniammatillisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Monialaisuus
Palvelupolku