Alihankintana toteutetun työn nykytilan kuvaus. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Alihankintamalli/Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alihankintana toteutetun työn nykytilan kuvaus. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan maakunta
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

18.06.2021
Toimintaympäristö **

Alihankintatyön teettämistä maakunnassa selvitettiin kuntiin lähetetyn, sosiaalihuollon tuetun työllistymisen palveluita kartoittaneen kyselyn ohessa. Kyselyyn vastasivat kuntien sosiaalityöntekijät. Kysely toteutettiin touko- kesäkuussa 2021. Alihankintatyön teettämistä ei ole aiemmin kartoitettu Etelä-Pohjanmaalla. Kyselyyn vastasi kolme alueen kunnista. Jokaisen vastanneen kunnan alueella alihankintatyötä teetettiin. Kyselyn avulla ei kuitenkaan saatu nykyisistä toimintakäytännöistä juurikaan lisätietoa avoimien kysymysten osalta. Alihankintatyö on tällä hetkellä käytännössä esim. pumpulin tai LVI-alan osien pussitusta. Työtä alihankintana ostavat mm. LVI-liikkeet. Työstä maksetaan ns. työosuusrahaa, eli työstä ei makseta varsinaista palkkaa. Tulona toimintaan osallistuvalla ihmisillä on pääosin eläke. Alihankintaa tehdään oletettavasti useissa maakunnan toimintakeskuksissa, joissa alihankintatyön teettämistä toteutetaan usein ryhmämuotoisesti. Käytössä voi olla esim. ryhmätyösopimus. Alihankintatyötä toteutetaan alueella tällä hetkellä useamman sosiaalihuollon tuetun työllistymisen palvelussa, kyselyn vastausten perusteella ei kuitenkaan kuntouttavassa työtoiminnassa. Rinnalla kulkevista palveluista kyselyssä mainittiin työtoiminta ja terveydenhuollon palvelut. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat alueella paljon.

 

Syksyllä 2021 kartoitusta jatketaan kyselyn kautta saatujen tietojen pohjalta, mutta näkökulmaa on laajennettava vahvemmin alihankintatyötä varsinaisesti toteuttaviin toimintayksiköihin. Kunnan vammaispalvelujen työntekijöitä tavoitetaan myös hankkeen syksyllä kokoontuvissa työryhmissä ja mahdollisuuksien mukaan hanketyöntekijät jalkautuvat maakunnan toimintakeskuksiin. Tavoitteena on saada kattava kuva maakunnan tilanteesta vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ks. kohdasta toimintaympäristö.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Toimintakyky Vammaispalvelut

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Kehitysvammaiset, vammaiset Työikäiset Työttömät Yritykset