Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus/Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan maakunnan työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden malli. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus/Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan maakunnan työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden malli. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan maakunta
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

30.08.2021
Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaalla ei ole systemaattisesti tai maakunnan kattavasti kerätty aiemmin tietoa täsmätyökykyisten henkilöiden tilanteesta ja työelämäosallisuudesta. Hanke tekee yhteistyötä TE-palvelupilotti -hankkeen kanssa tilastotiedon koostamiseksi. Tällä hetkellä kuvamuodossa oleva hahmotelma työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta on kerätty alueen aiemman kehittämistyön sekä keväällä 2021 saatujen kehittämisideoiden pohjalta. Lähtökohtana on hyödyntää maakunnassa jo toimivia työkyvyn tuen elementtejä, kuten alueellisia työkyvyn tuen tiimejä mahdollisimman paljon. Hanke on hallinnollisesti osa tulevaisuuden sote-keskus -hanketta Etelä-Pohjanmaalla, minkä vuoksi työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta kehitetään aikataulullisesti yhteistyössä laaja-alaisen sote-keskuskehittämisen ohessa. Tämä luo sekä mahdollisuuksia että haasteita palvelukokonaisuuden kehittämiselle. Syksyllä 2021 palvelukokonaisuutta kehitetään työryhmätyöskentelyn kautta, johon osallistuu maakunnan toimijoita yli alue- ja hallintorajojen. Mukana on myös kokemusasiantuntija. Työskentelyn pohjaksi on laadittu aitoja asiakaskokemuksia kuvaavat asiakaskortit. Tavoitteena vuodenvaihteessa 2021-2022 on, että alustavaa hahmotelmaa on konkretisoitu erityisesti asiakasvastaavan roolin, sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimin sekä yhteisen asiakas- ja palveluohjauksen osalta. 

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden alustava hahmotelma löytyy kehittämisen polku -välilehdeltä.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Viitaten toimintaympäristö -kuvaukseen, asiakasymmärrystä ei ole täsmätyökykyisyyden osalta tällä hetkellä kartoitettu tilastollisesti riittävästi alueellamme. Hanke pyrkii laajentamaan asiakasymmärrystä tältä osin yhteistyössä TE-palvelupilotti -hankkeen kanssa. Hankkeessa tehdään laajaa sidosryhmäyhteistyötä yli alue- ja hallintorajojen, ja ammattilaisten kokemustiedon kautta on saatu tietoa alueiden nykytilasta ja kehittämiskohteista. Asiakasymmärrystä on mahdollista kartoittaa myös Eskoon osahankkeessa, jossa asiakastyön pilotointi alkaa syksyllä 2021. Työryhmätyöskentelyssä hyödynnetään myös kokemusasiantuntijuutta ja syksyn tapaamisten pohjaksi on laadittu aitoja asiakaskokemuksia kuvaavat asiakaskortit yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Asiakas- ja palveluohjaus Osatyökykyisyys Palvelupolku Monialaisuus Palvelujärjestelmä

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Organisaatiot Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät