Etelä-Savon hyvinvointialue-Suomen kestävän kasvu ohjelma

Etelä-Savon digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkosto ”eSavon soteverkosto ”-hankkeessa rakennetaan alueellista digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa ja edistetään sen käyttöönottoa jo osassa palveluja. Digitaalinen sote-palveluverkosto on sosiaali- ja terveyspalvelut läpileikkaava kokonaisuus, joka monipuolistaa perinteisiä sote-palveluiden asiointimahdollisuuksia tuomalla asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön digitaalisia palveluratkaisuja. Digitaalinen sote-palveluverkosto toimii fyysisen palveluverkon rinnalla hyödyntäen fyysisen palveluverkon henkilöstöresurssia, mutta tarjoten palvelut koko hyvinvointialueelle ajasta ja paikasta riippumattomana ratkaisuna.  

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.