KOHTI-hanke (Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia) on osa KATI-ohjelmaa, jossa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa. KOHTI-hanke toteutetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialalla Kotiin vietävissä palveluissa.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.