Kansallisen kokonaisuuden linkki https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa luodaan Lapin alueelle kotona asumisen tuen toimintamalli mahdollisimman sujuvista ja kattavista kotona asumista tukevista palveluista. Hankkeen kohderyhmä on Lapin kotona asuvat ikäihmiset ja heidän lähipiirinsä, erityisesti omaishoitajat. Kehittämisessä ovat mukana kuntien lisäksi hoiva-alan yritykset, järjestötoimijat, hyvinvointiteknologian tuottajat sekä alan oppilaitokset. Hankkeeseen sisältyy saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kehittäminen. 

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Ikäystävällinen Lappi - toimintamalli
Toimintamalli
Kotihoito
Ikääntyminen

Kansi
Toimintamalli
Johtaminen
Tietojohtaminen
Kotihoito
Ikääntyminen

Kansi
Toimintamalli
Kotihoito
Ikääntyminen
Johtaminen

ikäystävällinen lappi -hanke kansikuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito

Kansikuva
Toimintamalli
Johtaminen
Kotihoito
Ikääntyminen

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen logot
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Asiakaslähtöisyys
Ikääntyminen

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen logot
Toimintamalli
Kotihoito
Monikulttuurisuus
Turvallisuus
Ikääntyminen

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen logot
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Kulttuuri
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Ikääntyminen

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen logot
Toimintamalli
Osaaminen
Kulttuuri
Yhdenvertaisuus
Ikääntyminen

Kansikuva
Toimintamalli
Kotihoito
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ikääntyminen

Hankkeen nimi
Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Kotihoito
Ikääntyminen
Hoidontarve