Lapsen tukena kriiseissä, vastaanottotoiminnassa ja kotoutumisen alkuvaiheessa

Lapsiystävällinen tila on humanitaarisissa kriiseissä käytetty toimintamalli lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja lapseen kohdistuvien uhkien minimoimiseksi. Pelastakaa Lapset on kehittänyt toimintamallia Suomessa vastaukseksi lasten tuen tarpeeseen vastaanottokeskuksissa sekä erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa sopivaksi. Kotoutumisen alkuvaiheen tueksi Lapsiystävällinen tila -toiminnan ajatuksen pohjalta kehitettiin perhekerhomalli, jolla tuetaan Suomeen sopeutumista ja myönteistä vanhemmuutta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Lapsen tukena kriiseissä, vastaanottotoiminnassa ja kotoutumisen alkuvaiheessa
Lyhyt kuvaus

Lapsiystävällinen tila on humanitaarisissa kriiseissä käytetty toimintamalli lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja lapseen kohdistuvien uhkien minimoimiseksi. Pelastakaa Lapset on kehittänyt toimintamallia Suomessa vastaukseksi lasten tuen tarpeeseen vastaanottokeskuksissa sekä erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa sopivaksi. Kotoutumisen alkuvaiheen tueksi Lapsiystävällinen tila -toiminnan ajatuksen pohjalta kehitettiin perhekerhomalli, jolla tuetaan Suomeen sopeutumista ja myönteistä vanhemmuutta.

Toimiaika

Pelastakaa Lapset aloitti Lapsiystävällinen tila -toiminnan toteuttamisen syksyllä 2015 Lahden vastaanottokeskuksessa ja sitä toteutettiin myös Kemijärven, Kiteen ja Oulun vastaanottokeskuksissa vuonna 2016. Toiminta jatkui Kiteen keskuksessa STEA-rahoitteisen Yhdessä lasten tueksi -hankkeen alla kesään 2018 asti, jolloin vastaanottokeskus suljettiin. Oulussa toiminta jatkui vuoden 2019 loppuun asti, jolloin toiminnan rahoitus päättyi. Toimintaa toteutettiin myös Helsingin vastaanottokeskuksissa vuosina 2018-2019.

Lapsiystävällinen tila -toimintaa on kehitetty osana Pelastakaa Lasten kriisivalmiuden kehitystyötä ja STEA-rahoitteisen Yhdessä lasten tueksi -hankkeen alla muihin kriisi- ja häiriötilanteisiin soveltuvaksi vuosina 2017-2020. Toimintaa on testattu yhteistyössä Eksoten kanssa Etelä-Karjalan alueen valmiuskeskusharjoituksissa vuosina 2018-2020. Toiminnan kehittäminen jatkuu STEA:n rahoituksella myös vuonna 2021, jolloin kehittämistyössä on Eksoten lisäksi yhteistyökumppaneina mm. Migri, Joutsenon vastaanottokeskus ja Punainen Risti.

Perhekerhotoiminta aloitettiin Joensuussa Pelastakaa Lasten Perheentalolla keväällä 2018. Toiminnan keskiössä on ollut asiantuntijatiedon jakaminen perheiden toivomista aiheista sekä yhteinen toiminta eri kieli- ja kulttuuriympäristöistä tulevien perheiden kesken. Perhekerhotoiminta päättyi vuoden 2020 lopussa.  

 

Toimijat

Lapsiystävällinen tila -toiminnan kehittämiseksi vastaanottokeskusympäristöön Pelastakaa Lapset on työskennellyt yhdessä Punaisen Ristin, Maahanmuuttoviraston, Oulun vastaanottokeskuksen ja Helsingin vastaanottokeskuksen kanssa. Lisäksi Yhdessä lasten tueksi -hankkeen ohjausryhmässä oli Punaisen Ristin ja Maahanmuuttoviraston lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Lastensuojelun Keskusliitto.

Keskeisinä toiminnan kehittämisessä on ollut mukana Oulussa Oulun yliopisto ja sen opiskelijaryhmät, erityisesti logopedian ja varhaiskasvatuksen opiskelijat sekä Oulun Ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat. 

Tärkeänä toiminnan aloittajana ja toteuttajana niin Oulussa, Kemijärvellä kuin Lahdessa oli myös Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset.

Tärkeää palautetta toiminnan kehittämisen tueksi on koko toiminnan ajan kerätty niin toimintaa toteuttavilta vapaaehtoisilta kuin toimintaan osallistuvilta lapsilta ja vanhemmilta.

Muissa kriisivalmiuden ympäristöissä Lapsiystävällinen tila -toimintaa on testattu ja kehitetty yhteistyössä Eksoten kanssa sekä Eksoten valmiusharjoituksiin osallistuneiden muiden organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Lisäksi toimintaa tullaan jatkossa kehittämään myös yhteistyössä Maahanmuuttoviraston ja Joutsenon vastaanottokeskuksen kanssa.

Perhekerhotoimintaa toteutettiin yhteistyössä Pelastakaa Lasten Joensuun Perheentalon sekä Joensuun seudun toimijaverkoston, kuten Joensuun maahanmuuttajapalveluiden ja MOVE-verkoston kanssa. Keskeisinä mukana toiminnassa on ollut muun muassa erityisammattioppilaitos Luovi ja Martat.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Eveliina Viitanen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pelastakaa Lapset ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
eveliina.viitanen@pelastakaalapset.fi

Luotu

18.12.2020

Viimeksi muokattu

18.12.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Vastaanottokeskuksissa erityisesti alle kouluikäisille lapsille tarjolla on yleensä hyvin rajatusti vapaa-ajan toimintaa. Turvapaikanhakuvaiheessa olevilla lapsilla ei yleensä ole pääsyä varhaiskasvatuksen pariin. Usein perheensä mukana turvapaikkaa hakevien pienten lasten päivät kuluvat vanhempien kanssa keskuksessa, omissa huoneissa tai asunnoissa, eikä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kodin ulkopuolella juuri ole. Samalla kotimaassa ja matkan aikana koetut asiat sekä turvapaikkapäätöksen odotusaika koettelevat koko perheen hyvinvointia. Vanhempien jaksaminen vaikuttaa suoraan lapsen hyvinvointiin. 

Lapsiystävällinen tila vastaanottokeskuksessa.

Aihealueet

Maahanmuutto Erityistä tukea tarvitseva lapsi Kriisityö Turvallisuus Psykososiaalinen tuki

Ilmiöt

Poikkeusolot Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen