Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkyky-ohjelma: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkyky-ohjelma: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä sekä ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä. Lisäksi on tarkoituksena lisätä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Toimiaika

1.1.2021-31.12.2022

Toimijat

 

 • Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
 • Vaasan kaupungissa TYP- työtä tekevät
 • TE-toimisto
 • Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys
 • Pohjanmaan yhdistykset ry
 • Rikosseuraamuslaitos (RISE), Vaasan vankila
 • TT-Botnia Oy
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Työterveyslaitos (TTL)
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Minna Strömmer
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minna.strommer@ovph.fi

Tekijä

Tatu Karppinen

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

02.01.2023
Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteena on

 • Rakentaa asiakaslähtöinen, matalan kynnyksen monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelukokonaisuus ja -malli osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta
 • osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarpeet tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • luoda asiakasvastaavamalli, jolla varmistetaan yksilölliset palvelupolut ja palvelun saanti.
 • pilotoida laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Työkyvyn tuen monialainen, hallintokuntarajat ylittävä palvelukokonaisuus ja –malli osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta: 

 • Asiakaslähtöinen palvelutoimintamalli, jossa työttömien työkyvyn tuen tarpeet aktiivisesti tunnistetaan → oma arvio, terveystarkastus, työkykyarvio, moniammatillinen arvio ja verkostoyhteistyö
 • Asiakkuus matalalla kynnyksellä ilman lähetettä
 • Vastuullinen asiakasohjaus asiakkuuden alusta päättymiseen asti → asiakasvastaamalli, suunnitelmalliset ja koordinoidut yksilölliset palvelupolut
 • Työkyvyn tuen suunnitelma

Työkyvyn tuen tiimiin voi ottaa yhteyttä mikäli on osatyökykyinen tai tuntee itsensä osatyökykyiseksi.