Pohjanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Prima Botnia - Hyvinvoiva Pohjanmaa - Välmående Österbotten

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjanmaan hyvinvointialueelle Kestävän kasvun ohjelmasta valtionavustusta hoitoon ja palveluihin pääsyn parantamiseksi ja hoito- ja palveluvelan purkamiseksi. Kohderyhmänä hankkeessa on nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia mielenterveys- tai päihdehäiriöitä sekä ikääntyneet, joilla on todettua tai piilossa olevaa fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää tuen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamalli Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamalli
Mielenterveys
Työllistyminen
Kuntoutus
Osallisuus
Työttömyys

Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamalli
Yhteistyö
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi

Pohjanmaan mielenterveys ja päihde tapahtuma 2023
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Ehkäisevä päihdetyö

Lastensuojelu
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Mielenterveys

Pohjanmaan hyvinvointialueen kartta
Toimintamalli
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Verkostot

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Asiakasosallisuus

Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
RRP