Please provide a valid value.
Haku palautti 4195 tulosta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Dialogisuus
Vuorovaikutus
Menetelmä
Fasilitointi ja osallistuminen
Monialaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Dialogisuuspuu on kohtaamisten pohtimiseen innostava väline. Käyttäjä kirjoittaa visuaalisen puun lehdille vuorovaikutustilanteen vaiheita ja vaihtoehtoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Johtaminen
Hoitotakuu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Voimavarakeskeinen työyhteisövalmennus, jossa  toteutetaan kolme työpajaa ja niihin ohessa esihenkilösparrausta. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Suun terveydenhuolto
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa diabeteshoitotyön ammattilaiset tiedostavat diabeteksen ja suun terveyden kaksisuuntaisen yhteyden sekä tunnistavat ne tyypin 2 diabetesta sairastavat asiakkaat, jotka tulee ohjata

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Moniammatillisuus
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa suun terveydenhuollon ammattilaiset tiedostavat diabeteksen ja suun terveyden kaksisuuntaisen yhteyden sekä tunnistavat parodontologiset asiakkaan diabetesriskitekijät ja osaavat o

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Työkyky
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatuperusteisen tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen tavoitteena on edistää sosiaalihuoltolain määrittämien työikäisten asiakasryhmien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

5.luokkalaisten ikävuositarkastukseen liitetään mukaan Omaolon lasten ja nuorten suun terveyskysely. Pilotti aloitetaan kahdessa suun terveyden yksikössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Omaishoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajien terveystarkastus toteutetaan hyödyntäen Omaolon hyvinvointitarkastusta. Omaishoitaja täyttää lomakkeen ennen terveydenhoitajan vastaanotolle tuloa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Työttömyys
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on tehdä Omaolon hyvinvointitarkastus TE-toimiston asiakkaille, joilla ei ole pitkää työttömyystaustaa ja eivät ole hiljattain käyneet terveystarkastuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ennen terveydenhoitajan vastaanottoa täytettävä digitaalinen kysely koskien nuoren tilannetta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
RRP
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden hyvinvoinnin, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistuminen, työllistyminen ja työssä pysyminen. Työllistyessä tarve hoitojärjestelmän