Please provide a valid value.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin alle on koottu Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston työryhmä, joka edistää luotettavan lääkeinformaation saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä lääkkeiden käyttäjien arjessa ja sosia

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Digitaaliset palvelut
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Opiskelijat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuomme digitaalisuutta hyödyntäviä psykososiaalisia interventioita masennus- ja ahdistusoireiden ja niiden liitännäisoireiden hoitoon.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon ja sosiaalityön kehittäminen edellyttää asiakastyön käytäntöjä koskevan tutkimus- ja tietopohjan vahvistamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisen palvelutarjottimen myötä sote-ammattilaisilla on parempi kuva alueen hyvinvointia edistävistä palveluista myös oman alansa ulkopuolelta, ja että he pystyvät hyödyntämään näitä asiakkai

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Omahoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella halutaan edistää yhdenmukaista terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) käyttöä. Yhteinen kansallisen määrittelyn mukainen THS sovellus on omahoidon tuen työkalu.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeessa kehitetään alueen ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen palveluvalikkoa kattavammaksi ja paremmin asiakkaiden tarp

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Kuntoutus
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisiin kuntoutuspalveluihin ohjautumista, prosessin kulkua ja lainsäädännön eroja palveluissa on käsitelty Kuntoutuksen osahankkeessa sote-ammattilaisten yhteistyönä lähtökohdaksi kehittämise

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Lempäälä
Aihealueet
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun tiimini- toimintamalli otettiin käyttöön Lempäälässä elokuussa 2022.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Omaishoito
Ryhmätoiminta
Vertaistuki
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kurssi omaishoitajille ja omaisille tunnetaitojen vahvistamiseksi ja hyvinvoinnin tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verksamhetsmodellen används för att kunna erbjuda äldre hemmaboende som ansökt om hemvård men som inte uppfyller kriterierna, en möjlighet att erbjudas klientcentrerade välfärdsteknologiska lösning