Please provide a valid value.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Ikääntyminen
Neuvonta
Hyvinvointi
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli edistää omaehtoista asumisen ennakointia ikääntymisen näkökulmasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Seinäjoki
Jyväskylä
Kouvola
Rovaniemi
Tampere
Vaasa
Oulu
Kuopio
Espoo
Helsinki
Pukkila
Vantaa
Turku
Aihealueet
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Yhteiskehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurisen vanhus- ja seniorityön AILI-verkoston Aura-hankkeessa varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden keskeinen rooli ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden edistämises

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPC on nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu interventio, jonka osaamista on koulutettu Kymenlaaksossa sekä opiskeluhuollon että nuorten matalan kynnyks

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Cool Kids on lievän ja keskivaikean ahdistuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu interventio, jota on koulutettu Kymenlaakson alueella oppilashuollon palveluihin ja nuorten matalaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Hoidontarve
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille suunnattu arviointilomake henkilön itsemurhariskitekijöiden arvioimisen tueksi.  Arviointilomake soveltuu sekä kiireettömään että päivystykselliseen arvioon niin lähi-, etä- kuin pu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakasosallisuus
Ennaltaehkäisy
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seniori -infon ja - helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen systeemisellä verkostoyhdyspintatyöllä tavoitetaan ja autetaan tuen ja avuntarpeessa olevia iäkkäitä asiakaslähtöisesti,

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nepsy-tiimit tarjoavat neuropsykiatrisesti oireileville nuorille (ADHD & ADD) palveluita, kuten kartoitusta, diagnosointia, lääkehoitoa ja kuntoutusta. Tiimit toimivat moniammatillisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ota Huoli Puheeksi-kortit on tarkoitettu kannustamaan huolen puheeksi ottamiseen. Asiantuntijat ovat koonneet kortteihin yleisiä huolia sekä toimintaohjeet huolen puheeksiottoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoite on edistää 45-64-vuotiaiden työttömien, lomautettujen ja kuntoutustuella olevien  oululaisten naisten hyvinvointia ja toimintakykyä yksilö- ja ryhmämuotoisen elintapaohjauksen avul

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

AVAIN-mittarin tarkoituksena on tuottaa tietoa Soiten aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioimiseksi.