Please provide a valid value.
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimin mallintaminen Siun sotessa

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Vammaisuus
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Karjalassa ei ole yhteisesti sovittuja työkyvyn tuen palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä eikä tasalaatuisia, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivia palvelupolkuja.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Paikkakunta tai maakunta
Pudasjärvi
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllistyminen
Yhteistyö
Työllisyys
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pudasjärven yrittäjille on koottu tukiverkosto täsmätyökykyisten työllistämisen tueksi.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Neuvonta
Osallisuus
Varhainen tunnistaminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta on matalan kynnyksen palvelu, jossa lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea arkeen yhdellä yhteydenotolla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Vahvaksi – osatyökyisten työllistäminen hankkeessa on luotu uusia paikallisia, ennaltaehkäiseviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluketjuja erityisesti osatyökykyisten osaamisen ja työkyvyn tunnistam

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Perhepalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Savon perhekeskustoiminta perustuu THL:n perhekeskustoimintamalliin.

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Omaishoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitoperhe saa käyttöönsä kotiin vietävän, hyvinvointitietoa keräävän teknologian, sen käyttöön tarvittavan perehdytyksen ja käytön tuen.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Uusimaa
Aihealueet
Lastensuojelu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeemisen ajattelu- ja toimintamallin kehittämisen tavoitteena on ollut se, että lastensuojelu systeemisten tiimien toiminta vakiintuu yhdenmukaisena ja kehittyy monitoimijaiseen suuntaan koko YT

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.