Please provide a valid value.
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

PALOn tavoitteena on tietoon perustuen luoda monialainen ja integroitu palvelumalli palveluiden ja toimijoiden yhteensovittamiseksi.

Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Aihealueet
Työhyvinvointi
Vuorovaikutus
Vertaistuki
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaissovittelua käytetään vapaaehtoisena menettelynä työyhteisöjen arjessa esiintyvissä häiriötilanteissa ja niiden ratkaisemisessa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Aihealueet
Ikääntyminen
Lähisuhdeväkivalta
Väkivalta
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaistuellinen, valokuvaterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä ja voimaannuttava RajatOn-ryhmätoiminta on suunnattu kaltoinkohtelua tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville ikää

Themes
Osaaminen
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Työttömyys
Blogikirjoitus
Ingress

Osatyökykyisten työllistymiseen on monia keinoja, mutta valikoimasta on puuttunut matalan kynnyksen mahdollisuus tehdä keikkamaisia töitä.

Themes
Palkinnot
Sosiaaliala
Uutinen
Ingress

Tutustu Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun finalisteihin ja äänestä suosikkiasi.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Aluekehitys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Syrjäytyneille

Paikkakunta tai maakunta
Mikkeli
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Demokratia
Ilmiöt
Demokratian murros
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ehdotan että kehitysvammaisten työtoiminnassa ois vaikuttamispaja polittiseen vaikuttamiseen tein tutkielman anarkismista seuraan politikkaa ja aiheesta on tehty kunta aloite https://www.kuntalaisa

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.