Please provide a valid value.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Vantaa
Aihealueet
Kuntoutus
Etäpalvelu
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nykytilakartoitus ja vaatimusmäärittely liittyen Vantaan ja Keravan kuntoutuspalveluiden reaaliaikaisiin videovastaanottoihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Johtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Resurssienhallinnan järjestelmäkokonaisuuden toimintamalli, jonka eri osa-alueet synkronoituvat keskenään ja muodostavat yhteisen sujuvan prosessin niin, että manuaalista työtä saadaan vähennettyä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Kuntoutus
Kotona asuminen
Varhainen tunnistaminen
Toimintakyky
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotona asuvan ikääntyneen omaiselle tai läheiselle muodostettava opas ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Osaaminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työelämäjaksojen myötä opettajien tuntemus hyvinvointiteknologiaan ja tämänhetkisiin käytänteisiin ja toimintatapoihin lisääntyy.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennus- ja simulaatiokoulutus lisää henkilöstön ja esihenkilöiden teknologiaosaamista vahvistaen ohjausosaamista ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoprosessia.  Osaamisen kehittämisellä saa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Järjestöt
Yhteistyö
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Diabetes
Monialaisuus
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialue kehittää esidiabetesta sairastavien hoitopolkua, jotta potilaat ohjautuvat vastaanottopalveluista suun terveydenhuollon palveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Ylöjärvi
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Vertaistuki
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielikioski tarjoaa yli 18 vuotiaille ylöjärveläisille välitöntä, maksutonta, anonyymiä ja luottamuksellista keskustelutukea mielenterveyden vahvistamiseksi sekä neuvontaa ja ohjausta muiden palvel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Vaikuttavuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin suun terveydenhuollon esihenkilöstölle suunnatun valmennuspaketin tavoite on tukea Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä ja vaikuttavuutta.