Please provide a valid value.
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima  valtakunnallinen verkosto opiskeluhuoltopalveluissa toimiville ammattilaisille. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Itä-Uudenmaan Kestävän kasvun kokonaisuudessa edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta, panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja vaikuttavamp

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkosto kokoaa yhteen SOSTEn jäsenjärjestöjä, jotka työskentelevät terveyden edistämisen parissa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen asiakaslähtöisesti ja digitaalisilla palveluilla tuettuna -hankkeella on merkittävä rooli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisessä

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeen keskiössä on edistää hoitotakuun toteutumista sekä purkaa koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus ja palveluvelkaa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kyseessä on Pohjois-Suomen yhteistyöalueen RRP3-arviointitutkimushanke, jonka hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminta tukimuotona alaikäisinä ilman huoltajaa tulleille nuorille, jotka kaipaavat kontaktia suomalaisiin ja perheen läsnäolon kokemusta arjessa.  

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehitämme järjestöyhteistyötä koko Kanta-Hämeen alueella. 
Hämeenlinnan seudulla koordinoidaan vuodesta 2005 lähtien toteutettua toimintaa.