Please provide a valid value.
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Haluamme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella mahdollistaa kaikille asiakkaillemme arvokkaan elämän loppuvaiheen, joka vastaa heidän omia toiveitaan ja suosituksia.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Päijät-Hämeen hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tulevaisuuden Lastensuojelu -hankkeen tarkoituksena on kehittää Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella asuvien lastensuojelun asiakkaiden, lasten ja nuorten palveluja. Kehittämishankkeen tavoitteena

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Huomioi lukiessasi, että tämä on luonnos ja ennakkotieto tulevasta verkostosta. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Läpimurtotyöskentelyssä useammasta eri työyhteisöstä kootut kehittämistiimit kehittävät yhdessä omaa toimintaansa. Keskeistä on se, että henkilöstö on alusta alkaen mukana kehittämisessä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Varsinais-Suomen maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Helsingissä hankkeen perustehtävänä on purkaa koronasta aiheutunutta hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon ja palveluun pääsyä sekä vahv

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehittämiskohteitamme ovat palveluiden saatavuus, palveluketjujen kehittäminen ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Lapin hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.