Please provide a valid value.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoito ja diabetesvastaanoton erityisosaamiskeskus tekevät yhteistyötä iäkkäiden monipistoshoitoisten tai pumppuhoitoisten kotihoidon asiakkaiden hoidossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Tietojohtaminen
Perhepalvelut
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa lapsibudjetoinnin työväline Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestäjäroolin sekä hyvinvointialueen ja kuntien välisen verkostotyön tueksi osana Keski-Suomen kestävän

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työ- ja toimintakyvyn arviota ja tukea tarvitsevan pitkäaikaistyöttömän palvelukokonaisuus. Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn paraneminen ja työllistyminen, työttömyyden vähentyminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Päihdepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Hyvinvointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihteillä oireileva nuori saa tarvitsemansa avun, tuen ja hoidon oikea-aikaisesti. Nuorten Matalan yksiköillä on yhtenäiset käytännöt ja menetelmät päihdetyön tekemiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakassegmentointi
Palvelupolku
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kuvata ja yhtenäistää Nuorten Matalan yksiköiden palvelupolut ja käytetyt menetelmät, jotta asiakas saa tasalaatuista palvelua huolimatta siitä, missä yksikössä hän asioi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kuvaa kokemusasiantuntijatyön tapoja eriasteisissa oppilaitoksissa. Lisäksi avataan sitä, mitä on hyvä huomioida kokemusasiantuntijoiden oppilaitostyöhön liittyen.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Strategia
Konserni-, omistaja- ja tulosohjaus
Valtionhallinto
Verkostot
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvataan rakenne, joka mahdollistaa alueellisen yhteistyön uudelleen muotoutuvilla hyvinvointialueilla järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä kehittämistyön aikana ja mahdollisesti py

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Savonlinna
Aihealueet
Työkyky
Työhyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kehitettiin Savonlinnan alueen organisaatioiden toimintatapoja ja käytäntöjä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, työhyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentamisek

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Vaikuttavuus
Asiakasosallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorten Matalan yksiköissä kerätään asiakaspalautetta sekä asiakkaina olevilta nuorilta sekä heidän vanhemmiltaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli systeemiselle perhekeskuksen kehittämiselle, jossa yhteinen työ muodostuu perheiden tarpeen ympärille, mukaan kutsutaan tarvittavat toimijat ja työskennellään systeemisellä työotteell