Please provide a valid value.
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Palvelutarve
Monialaisuus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuussa monialaisesti sekä asiakkaita osallistaen kehitetty lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi -malli.

Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuussa monialaisesti kehitetty mallinnus monialaisesta jalkautuvasta työparityöstä. Mallin tavoitteena on laajentaa yhteistyötä tehtäväksi laajasti alueen palveluissa.

Paikkakunta tai maakunta
Tornio
Sodankylä
Kemijärvi
Kemi
Enontekiö
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ennaltaehkäisy
Saatavuus
Saavutettavuus
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilu toteutetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Työllistyminen
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus Etelä-Savon alueen sosiaalihuollon työllistymistä tukevista palvelupoluista, hankkeen yhteistyökumppaneista sekä yhteistyön rakenteista. Hankkeen toiminta-aika oli 2020–2022 ja se on osa hal

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Oulu
Aihealueet
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli ohjaa sote-alaa eettiseen päätöksentekoon liittyvien tekijöiden sekä osaamistarpeen tunnistamista.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Saatavuus
Saavutettavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli tuottaa etävastaanottoihin sovellettava ja ketterästi muokattava toimintamalli.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Etäpalvelu
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Saatavuus
Saavutettavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli kehittää helposti muokattava toimintamalli etäkonsultaatioihin perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kysterissä toteutettu alueellinen kartoitus sähköisten palvelukanavien käytöstä, käytettävyydestä, haasteista, tarpeista ja hyvistä toimintamalleista. 

Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Aihealueet
Monialaisuus
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa asiakas saa monialaista palvelua ja hoitoa, jossa asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstötyytyväisyys paranevat.

Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oulun kaupungin osahankkeessa pilotoitu ja mallinnettu lastensuojelun ja lasten ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolkua.