Palvelujärjestelmä

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Integraatio
Monialaisuus
Asiakassegmentointi
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paljon palveluja tarvitsevien tuen tarkoitus on varmistaa yhteensovitetun palvelukokonaisuuden asiakkaille joilla on useita terveys- ja hyvinvointiriskejä tai useita palveluja samanaikaisesti saira

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Helsinki
Aihealueet
Asiakastyö
Digitaaliset palvelut
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli löytää tehokas ja joustava jononhallinta ja hoitopaikkatietojärjestelmä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyte-palvelut integroidaan digitaalisia menetelmiä hyödyntäen HVA:n asiakasohjaukseen luoden asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus, jossa sote-palveluiden lisäksi huomioidaan muut hyte-palveluja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Osallisuus
Palvelujärjestelmä
Työllisyys
Asiakasosallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkirjaksi kuvattu Osallisuuspolku kokoaa pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ-/toimintakyvyn tukea tarvitsevan nuoren työllistymiseen etenevän palvelupolun vaiheet, joiden kautta voidaan poist

Themes
Osallisuus
Palvelujärjestelmä
Päihdepalvelut
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Vantaa-Keravan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa on kehitetty Opas päihteidenkäytöstä huolestuneille alueen asukkaiden ja ammattilaisten käyttöön.

Themes
Ikääntyminen
Palvelujärjestelmä
Vanhustenhuolto
Blogikirjoitus
Ingress

Ikäihmisten perhehoito on kotihoidon ja palveluasumisen välimaastoon asettuva sosiaalipalvelu, joka ei ole vielä vakiintuneesti käytössä joka puolelle Suomea.

Themes
Järjestöt
Palvelujärjestelmä
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Blogikirjoitus
Ingress

Vantaa-Keravan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa kehitetään perhekeskustoimintamallia sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyönä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Työllisyys
Työkyky
Palvelujärjestelmä
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus osiossa kuvataan osatyökykyisten työttömien palveluiden yhteensovittamista lähimpien verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Osatyökykyisyys
Palvelupolku
Monialaisuus
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan maakunnan työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden malli. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Kuntoutus
Palvelujärjestelmä
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman (STM) projektissa1, Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, on tavoitteena varmistaa, että palveluissa tunnistetaan työikäisten asiakkaiden työkyvyn tuen ta