Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Päijät-Häme
Aihealueet
Arviointi
Osallisuus
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdessä -arviointityöväline on kehitetty monitoimijaisen arvioinnin tueksi.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Uusimaa
Aihealueet
Arviointi
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monitoimijainen arviointi on yhdessä lapsen, hänen perheensä ja muun ammattilaisverkoston kanssa tehtävää työskentelyä lastensuojelussa tai muissa lapsiperheiden palveluissa.

Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Aihealueet
Järjestöt
Ammattikorkeakoulu
Innovaatiotoiminta
Innovaatiot
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa ammattikorkeakouluopiskelijat ideoivat yhdessä sote-järjestöjen kanssa hanke-aihioita, joille sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat hakea EAKR/ESR+ -rahoitusta ja joita ne voivat lä

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Vertaistuki
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri toimijatahojen monialaisena yhteistyönä toteutetaan ja laajennetaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaa eri puolille maakuntaa ja mahdollistaa näin alueen väestölle matalan kynnyksen tukea ja hyöd

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Perhepalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Savon perhekeskustoiminta perustuu THL:n perhekeskustoimintamalliin.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kuvaa kokemusasiantuntijatyön tapoja eriasteisissa oppilaitoksissa. Lisäksi avataan sitä, mitä muuta on hyvä huomioida kokemusasiantuntijoiden oppilaitostyöhön liittyen.  

Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Aihealueet
Ikääntyminen
Ensihoito
Kotihoito
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneet saavat oikean avun, oikealta ammattilaiselta, oikeaan aikaan kotiinsa voinnin tai toimintakyvyn yllättäen muuttuessa, kun hoidontarve ei vielä vastaa hätätilannetta.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Aihealueet
Sosiaaliala
Tiedonhallinta
Ammatillinen koulutus
Työhönvalmennus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti  Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jota on vietetty vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteena on rohkais

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Mielenterveys
Kuntouttava työtoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa on järjestetty Mieli ryn Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusta ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena parantaa osallistujien mielenterveystaitoja ja lisätä keinoja huol