Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Itsehoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkkosivusto, joka kokoaa yhteen asukkaan käytössä olevat hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevat tietosisällöt, itsehoidon palvelut sekä sähköisen asioinnin kanavat. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteiskehittäminen
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokonaisuus on täydentänyt omalta osaltaan palveluiden porrasteisuuteen liittyvää kehittämistä ja asiakaspolkujen juurruttamistyötä opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yhdyspintojen osal

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Palvelumuotoilu
Terveyspalvelut
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seksitautien palvelupolun muodostaminen ja kehittäminen asiakkaan oikean palvelun löytämisen helpottamiseksi sekä palvelun sujuvoittamiseksi Turussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perhepalvelut
Dialogisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neliosainen perheterapeuttinen ote-koulutuskokonaisuus OYS-yhteistyöalueella sote-palveluissa työskenteleville ammattilaisille vahvistaa ammattilaisten valmiuksia työskennellä perheen näkökulma huo

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Dialogisuus
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kysymykset on liitetty varhaiskasvatuksen VASU-, esiopetuksen oppimissuunnitelma- ja perusopetuksen arviointikeskusteluihin. Keskeistä on universaalisuus ja jatkuvuus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Yhteiskehittäminen
Suunnittelu ja visiointi
Verkostot
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuskehittämisen työkalu toimii alueellisen perhekeskuskehittämisen työskentelyn välineenä.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisen perhekeskuksen palvelukuvausten laadintaan kehitetty työpajatyöskentelymalli

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Erityisen asiantuntijuuden liittäminen tarvittaessa osaksi lastensuojelun moniammatillisia asiantuntijaryhmiä erityisen haastavissa tai harvinaisissa tilanteissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Tietojohtaminen
Vastaanotto
RRP
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu II hankkeessa tavoitteena on kartoittaa ja päivittää digitaaliseen ohjaukseen operatiivisen johdon tietotarpeet, toimittaa digitaalinen ohjaustaulu, sekä tukea yksiköitä digi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan (VAKE) hyvinvointialueen perhekeskustoimintamalli - visio, arvot, toimintaperiaatteet ja palvelulupaus sekä johtamisrakenne.