Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen ja saada ikäihmisiä enemmän mukaan Kaikukortti-toimintaan. Hankkeen tulokset liitetään osaksi Kaikukortin toimintaa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen ja saada ikäihmisiä enemmän mukaan Kaikukortti-toimintaan. Hankkeen tulokset liitetään osaksi Kaikukortin toimintaa. 

Toteutuspaikka
Kaikukortti on Kulttuuria kaikille -palvelun / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n rekisteröimä tuotemerkki. Kulttuuria kaikille -palvelu koordinoi valtakunnallista Kaikukortti-toimintaa. Hankepaikkakunnat: Espoo, Seinäjoki ja Rovaniemi.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Tekijä

Mira Haataja

Luotu

08.10.2021

Viimeksi muokattu

29.05.2022
Toimintaympäristö **

Yhteiskunnalliset ja poliittiset tekijät:  Väestön ikääntyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen väestön ikääntyessä. Kulttuurihyvinvointi tulee saada osaksi tulevia hyvinvointialueita. 

Taloudelliset tekijät: Ikäihmisten köyhyys.

Sosiaaliset tekijät: Ikäihmisten yksinäisyys.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikäihmiset: potentiaaliset Kaikukortti-asiakkaat, eli tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat ikäihmiset, kuten sosiaalipalvelujen asiakkaat, mielenterveyskuntoutujat,  takuueläkkeen varassa olevat, vammaiset ja maahanmuuttajataustaiset ikäihmiset. Kaikukortti-toiminnassa pyritään huomioimaan ikäihmisten moninaisuus. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa etninen tausta, sukupuoli, taloudellinen tilanne, uskonto, vammaisuus ja äidinkieli. Hankkeessa kartoitetaan. Kohderyhmää kutsutaan mukaan esimerkiksi MIKSI-videoon ja työpajoihin. 

Sote- ja hytetoimijat: ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata sote- ja hyte-toimijoiden piirissä. Teksti kesken.

Kulttuuritoimijat: ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata kulttuuritoimijoiden piirissä. Teksti kesken.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Osallisuus Saavutettavuus Kulttuuripalvelut Ikääntyminen

Ilmiöt

Köyhyys Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ikäihmiset