Ammattilaisen työpöytä , Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4)

Ammattilaisen työpöytä kokoaa asiakasohjauksen työkalut yhteen ja helpommin käytettäväksi ammattilaisille. Työpöydän avulla helpotetaan ammattilaisen tiedonhakua ja asiakkuuksien hallintaa. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ammattilaisen työpöytä , Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisen työpöytä kokoaa asiakasohjauksen työkalut yhteen ja helpommin käytettäväksi ammattilaisille. Työpöydän avulla helpotetaan ammattilaisen tiedonhakua ja asiakkuuksien hallintaa. 

 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tuula Joronen

Luotu

01.11.2022

Viimeksi muokattu

23.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Potilastietojärjestelmän linkkipuuhun sijoitetaan minimikontekstinhallinnan kautta kaikki tunnistetut ammattilaisten käyttämät muut työkalut/ sivustot, jotta ammattilaisten ei tarvitse siirtyä potilastietojärjestelmästä ulos kirjautuakseen muualle. Työkalut/ sivustot aukeavat tämän jälkeen ammattilaisille ilman eri kirjautumista sisään. 

Toimintaympäristö **

Alueella väestön palvelutarve on suuri, syntyvyys vähäistä ja ikääntyneiden osuus väestöstä on maan suurimpia. Väestöstä yli 80 prosenttia asuu Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa, joiden väestön väheneminen on ollut ja tulee ennusteen mukaan olemaan merkittävää. Kymenlaakson elinkeinorakenne on muovautunut 2000-luvulla erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä. Työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on suhteellisesti maan eniten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaavan henkilöstön saatavuus on ollut pitkään haastavaa Kymenlaakson alueella. Erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreiden rekrytointi on ollut vaikea jo vuosien ajan. Haasteet ovat laajentuneet yhä useampiin ammattiryhmiin.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tieto linkeistä lisätään hyvinvointialueella käytössä olevaan Pelikirjaan, joka löytyy organisaation intranetista.  Pelikirja sisältää kaikki ammattilaisten käytettävissä olevat sovellukset ja niiden ohjeet.

Tehtävään kannattaa varata resurssia, koska minimikontekstinhallintaan soveltuvien työkalujen/ sivustojen vie aikaa.  Myös ammattilaisten käyttämien työkalujen/ sivustojen selville saaminen vie aikaa.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Selvityksen aikana löytyi monta uutta sovellusta, joita ei ollut vielä liitetty potilastietojärjestelmän linkkipuuhun minimikontekstinhallinnan kautta.  Tämä on helpottanut ja nopeuttanut ammattilaisten työntekoa, koska ei enää tarvitse muistella ja etsiä jokaiseen eri työkaluun/ sivustoon tunnuksia ja salasanoja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tämä toimintamalli soveltunee kaikkien potilastietojärjestelmiä käyttäviin hyvinvointialueisiin. Oikotietä tässä ei ole, selvitystyön perusteellisuus ratkaisee hyvän lopputuloksen.

Kansikuva
Kymen HVA ammattilaisen työpöytä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä