Avoterveydenhuollon Pitkäaikaissairaanhoitopolku Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan avoterveydenhuollon pitkäaikaissairaan hoitopolku on kehitetty yhtenäiseksi toimintamalliksi tukemaan hoidon jatkuvuutta sekä laadukkuutta.

Tuotoksena työohje ammattilaiselle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Avoterveydenhuollon Pitkäaikaissairaanhoitopolku Etelä-Karjalassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan avoterveydenhuollon pitkäaikaissairaan hoitopolku on kehitetty yhtenäiseksi toimintamalliksi tukemaan hoidon jatkuvuutta sekä laadukkuutta.

Tuotoksena työohje ammattilaiselle.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan avoterveydenhuollon terveys- ja hyvinvointiasemat.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Kati Kuittinen

Luotu

25.11.2022

Viimeksi muokattu

16.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Hoitopolun tarkoituksena on yhtenäistää ja vahvistaa pitkäaikaissairaan asiakkaan hoidon jatkuvuutta Etelä-Karjalan alueella. Hoidon osatekijöinä ovat hoitaja-lääkärityöparimalli sekä asiakkaan omahoito. Hoito toteutuu kehämäisesti yhteydenotosta jatkohoidon toteutumiseen, asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti.  

Toimintaympäristö **

Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa hankkeen osana koettiin tarve tarkastella ja yhtenäistää pitkäaikaissairaan hoitopolkua. Yhtenä osana päivitettiin hoitajan käyttämä vastaanottofraasi potilastietojärjestelmään.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on Etelä-Karjalan avoterveydenhuollon terveys- ja hyvinvointiasemilla vastaanottotyötä tekevät hoitajat ja heidän asiakkaansa. Malli tukee hoidon ennaltaehkäisyä ja jatkuvuutta sekä omahoitoisuutta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pitkäaikaissairaan hoitopolku on toteutettu osana Omahoitajamallia. Omahoitajamalli on tarkoitettu asiakkaille, joilla on pitkäaikaisesta terveysongelmasta johtuen runsaasti yhteydenottoja tai lyhytaikaisesti lisääntynyt runsaan tuen tarve.

Hoitopolku jalkautetaan Etelä-Karjalan terveys- ja hyvinvointiasemien hoitotyön ammattilaisille koulutuksissa ja kokouksissa, pienemmissä tiimeissä tai yksilötasolla. Pitkäaikaissairaan hoitopolku on osa uusien työntekijöiden perehdytystä. Hoitopolun jalkauttajina toimivat omahoitajamallin kehittäjähoitajat ja kehittämisryhmässä mukana ollut lääkäri.

Pitkäaikaissairaan hoitopolku on tallennettu terveysasemien yhteiseen kansioon, josta se on kaikkien avoterveydenhuollon ammattilaisten luettavissa.

Toimintamalli vakiintuu käyttämällä luotua fraasia pitkäaikaissairaan vastaanottokäynneillä. Fraasi löytyy Etelä-Karjalan avoterveydenhuollon potilaskertomuksen fraasipohjista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hoitokäytännöt ovat yhtenäistyneet sekä hoidon jatkuvuus on parantunut. Ennaltaehkäisevä työskentelytapa tuo kustannustehokkuutta ja asiakkaan näkökulmasta käynti on kokonaisvaltaisempi.

Haasteensa tuo uuden fraasimallin omaksuminen sekä ajankäytön rajallisuus.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia on helppo soveltaa eri asiakasryhmille muuttamalla fraasin sisältöä ja hoitopolun osia. Fraasia voi hyödyntää myös terveys- ja hoitosuunnitelman tekemiseen. 

Fraasin pituutta ja sisältöä suunniteltaessa on hyvä huomioida käytettävissä oleva aika.

Kansikuva
Etelä-Karjalan keskussairaala

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä