Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saatavuutta alueellisesti monialaisena ja monitoimijaisena yhteistyönä. Hanke tukee paikallisia ammattilaisia episodiasiakkaan ja pitkään palveluita tarvitsevan asiakkaan toimintamallien kehittämisen avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Avovastaanottojen kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saatavuutta alueellisesti monialaisena ja monitoimijaisena yhteistyönä. Hanke tukee paikallisia ammattilaisia episodiasiakkaan ja pitkään palveluita tarvitsevan asiakkaan toimintamallien kehittämisen avulla.

Toteutuspaikka
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Moona Veijola

Luotu

24.11.2022

Viimeksi muokattu

24.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Episodiasiakkaan hoito

Episodiasiakkuus on lyhyt asiakkuus, jolla on selkeä alku ja loppu. Hoito alkaa samana päivänä ja asiakas saa yhteyshenkilön hoidon ajaksi. Episodiasiakkaista tunnistetaan asiakkaat, joilla on terveysriskejä. Tulevaisuuden sote-keskus tukee prosessin kehittämistä Kittilässä, Kolarissa ja Sodankylässä.

Pitkään palveluita tarvitsevan hoito

Pitkään palveluita tarvitsevat asiakkaat voivat olla esimerkiksi pitkäaikaissairaita tai asiakkaita, joilla on paljon terveysriskejä. Asiakas saa omahoitajan ja/tai omalääkärin, joka kanssa kartoitetaan asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin tila laajasti. Ammattilaisen tuella tehdään asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma, johon asiakas saa tiivistä tukea. Pitkäaikaissairauksien hoito sisältyy terveys- ja hoitosuunnitelmaan. Tarvittaessa tehdään lääketieteellinen tilannearvio. Tulevaisuuden sote-keskus tukee prosessin kehittämistä Kolarissa, Pellossa, Sodankylässä ja Kemijärvellä.

Toimintaympäristö **

Avovastaanotolle voi tulla paikan päälle varaamaan ajan, soittaa ajanvarausnumeroon tai käyttää digitaalisia palveluja. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa tuetaan digitaalisen asioinnin kehittämistä Virtu.fi:n (linkki aukeaa uuteen välilehteen) ja Omaolon (linkki aukeaa uuteen välilehteen) palvelujen avulla.

Virtun sähköisen yhteydenottopyynnön avulla kuntalainen voi olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen Virtu.fi -sivuston kautta. Terveyskeskuksen ammattilaiset saavat henkilökohtaiset tunnukset ekollega.fi -ammattilaispalveluun ja näin voivat vastaanottaa kuntalaisten yhteydenottopyyntöjä. Lue lisää Virtun palveluista.

Omaolo.fi on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen asiointipalvelu, jonka avulla tuetaan asukkaiden oma- ja itsehoitoa, arvioidaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä ohjataan tarvittavan hoidon piiriin. Lue lisää Omaolosta Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

On tunnistettu avovastaanottojen asiakkaista kahdenlaisia asiakkaita: episodiasiakkaita ja pitkään palveluita tarvitsevia asiakkaita. Episodiasiakkuus on lyhyt asiakkuus, jolla on selkeä alku ja loppu. Pitkään palveluita tarvitsevat asiakkaat voivat olla esimerkiksi pitkäaikaissairaita tai asiakkaita, joilla on paljon terveysriskejä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma

Hoidon jatkuvuuden parantamisessa keskeisiä elementtejä avovastaanotolla ovat asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma, jonka käyttöönottoa edistetään pitkäaikaissairauksia sairastavilla ja korkeassa riskissä olevilla asiakkailla. Ammattilainen tukee asiakasta suunnitelman teossa ja auttaa määrittämään yksilölliset hoidon tarpeet, tavoitteet ja keinot. Omahoitaja tukee asiakasta suunnitelman toteutuksessa tiheillä kontakteilla. Asiakas voi jatkossa olla yhteydessä suoraan omahoitajaan kaikissa terveysasioissaan.

Monialainen tiimityö

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tukee paikallisia ammattilaisia rakentamaan todellista sosiaali- ja terveydenhuollon keskusta monialaisen tiimimallin avulla, jossa ammattilaiset osaavat hyödyntää tiimin osaamista asiakkaan parhaaksi. Hanke tukee moniammatillisen tiimin muodostamista ja kehittämistä ja järjestää yhteistyön työpajoja. Tulevaisuuden sote-keskus tukee prosessin kehittämistä Pelkosenniemi-Savukoskella, Kemissä ja Ylitorniossa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoonpääsytietojen mukaan jonot ovat lyhentyneet merkittävästi.

Esimerkiksi vuonna 2019 Sodankylän kunnassa perusterveydenhuollon parissa hoidon tarpeen arvioinnista hoitoon pääsy toteutui 0–7 vuorokauden aikana 50 %:ssa tapauksista. Toistaiseksi vuonna 2022 prosenttiluku on noussut noin 62 prosenttiin.

Kolarissa, alueensa etävastaanottokäytännön edelläkävijäkunnassa, pääsi perusterveydenhoitoon 0–7 vuorokauden aikana vuonna 2019 jopa 91 % potilaista. Valmiiksi esimerkillisestä lähtötilanteesta on kuitenkin onnistuttu vielä parantamaan: syyskuuhun mennessä vuoden 2022 perusterveydenhuollon hoitotapauksista miltei 98 %:ssa hoitoon on Kolarissa päästy 7 vuorokauden sisällä.

Kansikuva
Kulkukaavio, jossa kuvataan episodiasiakkaan ja pitkään palveluita tarvitsevan asiakkaan hoitoketju.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed