Tavoitteena nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa asuvien nuorten aikuisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, valtakunnallisten kriisipalveluiden saavutettavaksi tekeminen kohdennetun viestinnän kautta sekä kehittämistyöryhmän perustaminen ammattilaisille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
CTT: Kynnyksen yli yhdessä -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa asuvien nuorten aikuisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, valtakunnallisten kriisipalveluiden saavutettavaksi tekeminen kohdennetun viestinnän kautta sekä kehittämistyöryhmän perustaminen ammattilaisille. 

Toteutuspaikka
Verkossa valtakunnallisesti
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

25.11.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Kynnyksen yli yhdessä -hankkeen tavoitteena on nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa asuvien nuorten aikuisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, valtakunnallisten kriisipalveluiden saavutettavaksi tekeminen kohdennetun viestinnän kautta sekä kehittämistyöryhmän perustaminen kohderyhmän kanssa työskentelevien kesken.

Ideassa virtuaalisten asukasportaalein toteutettavaksi suunnitellaan kohdennettua viestintää.  Näillä saadaan suuri tavoitettavuus, sillä asuakseen asunnossa ja käyttääkseen mm. pesutupaa asukas jo toimii portaalin kautta, joten viestintä samalla alustalla saavuttaa valtaosan kohderyhmästä. Hankkeen tarkoituksena ei ole tuottaa uutta materiaalia kohderyhmälle, vaan koota yhdelle verkkosivulle aihepiiriin sopiva tieto usealta eri toimijalta, mikä sekä linkitetään viesteihin asukasportaalin kautta, että on vapaassa levityksessä yhteistyötahoille. Verkkosivu toimii myös mm. asumisorganisaatioiden asumisohjaajien apuna heidän tukiessaan nuorta. Hankkeen yhteistyökumppanit mahdollistavat verkkosivulle asiantuntevan ja monipuolisen tiedon aina arjen jaksamisesta taloudenpitoon, ihmissuhteista työhön ja opiskeluun sekä ehkäisevään päihdetyöhön.

Toimintaympäristö **

Maaliskuussa 2020 koronavirus ja poikkeuslait pakottivat kolmannen sektorin toimijat Suomessakin ennennäkemättömään digiloikkaan heikommassa asemassa olevien ihmisten tuen turvaamiseksi. Diakonialaitoksen Kanssala-hanke laajensi nopeasti Helsinki-keskeisen yhdistystoimintaa tukevan toimintansa verkkoon valtakunnalliseksi toiminnaksi, ja myös CTT oli mukana.  

Kanssalan perustama Yhdessä elämisen tapoja epidemian aikana -Facebook-ryhmä tavoitti järjestötoimijoita laajalta kattaukselta. Kriisin kasvattama kumppanuus toimijoiden kesken toivon mukaan jatkuu yhä vaikuttaen tapaamme kehittää yhdistystoimintaa tulevaisuuteen. FB-ryhmässä järjestettiin maalis-huhtikuussa eri alojen toimijoiden kesken yhteiskehittämistapaamisia, ja tarjouduimme Citizen Think Tankissa fasilitoimaan avoimen yhteiskehittämisen tapaamisen mielenterveysjärjestöjen kesken 6. huhtikuuta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Keskeinen idea Kynnyksen yli yhdessä-kokonaisuudelle tuli kokemusasiantuntijan kertomuksesta omista masennusvuosistaan – postin tarkastamista välioven takaa useita kertoja päivässä, odottaen jonkinlaista merkkiä ja itsensä ulkopuolelta tulevaa lohtua. Tämän kyseisen tarinasta syntyneen idean jalostamista hankehakemukseksi olivat keskeisellä panoksella edistämässä kaksi kokemusasiantuntijaa. 

Hankehakemukseen kumppaneiksi lähteneiltä organisaatioilta saimme myös asiakasymmärrystä mm. tehtyjen kyselyjen valossa. 

NAL:n tekemän Nuorten voimavarakyselyn  (v. 2018) mukaan nuorisoasunnoissa asuvista vastaajista (182) peräti 58 % kertoi hakeneensa apua mielenterveysasioihin. Melkein puolella 270 vastaajasta oli diagnosoitu mielen-terveyden sairaus. Lähes 60 % vastaajista tunsi itsensä yksinäiseksi. Nuoret toivovat mielenterveysasioihin matalan kynnyksen keskusteluapua ja kuuntelua.

Kansikuva
Yhteiskehittämistä Citizen Think Tankin Miro-alustalla

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä