Digitaalinen ajanvaraus sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta aikuissosiaalityöhön (RRP, P4, I1)

Kymenlaakson hyvinvointialueelle luodaan toimintamalli sosiaalihuollon asiakasneuvonnan ja aikuissosiaalityön väliseen digitaaliseen ajanvaraukseen. Asiakas saa hänelle varatun ajan tietoonsa yhdellä yhteydenotolla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digitaalinen ajanvaraus sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta aikuissosiaalityöhön (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueelle luodaan toimintamalli sosiaalihuollon asiakasneuvonnan ja aikuissosiaalityön väliseen digitaaliseen ajanvaraukseen. Asiakas saa hänelle varatun ajan tietoonsa yhdellä yhteydenotolla. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen aikuissosiaalityö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Salla Palonen

Luotu

24.05.2023

Viimeksi muokattu

27.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Yksi yhteydenotto riittää, asiakas saa sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta tiedon milloin ja miten hänen asiansa etenee. Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan asiakasohjaaja selvittää asiakkaan kanssa tämän tilannetta ja mikäli asia vaatii tarkempaa selvittelyä tai arvioita, asiakasohjaaja voi antaa soitto- tai tapaamisajan toimeentulotuki-tiimin sosiaaliohjaajalle, joka soittaa tai tapaa asiakkaan sovittuna ajankohtana. Toimintamallia laajennetaan vuoden 2024-2025 aikana koskemaan myös palvelutarpeen arvioinnin ajanvarausta aikuissosiaalityön suunnitelmalliseen työhön. Asiakkaan palvelupolku sujuvoituu ja nopeutuu. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueeseen kuuluu kuusi kuntaa: Hamina, Kotka, 
Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Vuoden 2020 lopussa Kymenlaaksossa asui 162 812 
henkilöä ja ennusteen mukaan Kymenlaakson väestömäärän arvioidaan pienenevän 15 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Tämä heikentää alueen huoltosuhdetta entisestään. Lisäksi Kymenlaaksossa sosioekonomiset haasteet, kuten työttömyys ja pienituloisuus, ovat yleisiä. Väestön ikääntyminen ja sosioekonomiset haasteet kuormittavat Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. 

Kymenlaakson korkea palvelutarve ja haastava taloustilanne yhdistettynä koronaviruspandemian kasvattamaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaan luovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiselle ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiselle. Kymenlaakson alueen väestön palvelutarve on suuri ja työttömyys on monimuotoista. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia on alueen 18–34-vuotiaisiin suhteutettuna maan eniten. Työikäisistä noin kolmannes uskoo, ettei todennäköisesti jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka. Lisäksi huumeongelmat ovat maan kärkitasoa, sairastavuus on keskimääräistä suurempaa, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on suhteellisesti maan eniten ja lapsiperheiden ongelmat ovat alueella moninaisia. 

Hyvinvointialuestrategian mukaisesti Kymenlaaksossa halutaan järjestää tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille. Lisäämme etä- ja digipalveluiden osuutta palveluissamme tarjotaksemme 
asiakkaillemme monipuoliset asiointimahdollisuudet. Suomen kestävän kasvun ohjelman ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelman mukaisesti digitaalisen asioinnin määrä sosiaalihuollon palveluissa kasvaa 30% 2025 loppuun mennessä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Aikuissosiaalityö on tarvehankintaista palvelua, mikä tarkoittaa, että asiakkaan elämässä on jokin erityinen pulmatilanne, jonka vuoksi asiakas on tarvitsee sosiaalityön apua. Aikuissosiaalityön tukea järjestetään muun muassa asumiseen liittyvään tarpeeseen, taloudellisen tuen tarpeeseen, äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, päihteiden käyttöön liittyvien arjen hallinnan ja tuen tarpeisiin sekä työllistymistä tukevaan toimintaan. Asiakkaan palvelut perustuvat hänen ja tarvittaessa hänen verkostonsa kanssa tehtyyn palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. 

Aikuissosiaalityön asiakasraadissa asiakkaat totesivat,  kun sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä, tilanne on jo niin pitkällä että ei ole rahaa, ei ruokaa, ei mitään ja tällöin asiakasneuvonnasta saatu tieto on erittäin tärkeässä asemassa että jaksaa kannatella itseään kunnes asiat lähtevät etenemään. On tärkeää tietää miten omat asiat etenevät ja missä ajassa, niin että tapaamisissa tai kontakteissa saa selkeän tiedon eikä asiat jää epämääräisiksi. 

Asiakasraadin ehdotukset kehittämiselle: 

 • Kohtaaminen keskiöön​

  • Toivon luominen haastavaan tilanteeseen.

  • Kuunteleminen ja ystävällisyys.

  • Ensimmäiseen yhteydenottoon ei vastaa "viranomainen" eli ei kysytä ensimmäisenä onko "se ja se" paperi täytetty.

 • Yksi yhteydenotto riittää​

  • Saa yhdellä yhteydenotolla tiedon miten oma asia etenee.

  • Tärkeää tietää milloin minuun ollaan yhteydessä ja haluan tietää tapaamis-/soittoajan.

  • Ammattilaisten välinen tiedonsiirto toimii, voin luottaa että asiakasneuvonnassa antamani tiedot siirtyvät asiani käsittelijän tietoon, ei tarvitse aloittaa alusta ja työntekijä on perehtynyt tilanteeseeni. 

  • Mahdollisuus saada uusi aika, jos joutuu perumaan aiemmin varatun. 

 • Nopea avunsaanti​

  • Asian eteneminen ei jää epämääräiseksi, saan tiedon miten edetään ja milloin.

  • Saa helposti yhteyden asiakasneuvontaan ja siinä selvitetään mahdollisimman paljon asiaa.

 • Asiakkaan oma motivaatio

  • Tiedon puute tai kehoitus odottaa yhteydenottoa (ei riittävää tietoa) voi viedä motivaation ja sitten asiakasta ei enää tavoiteta. 

  • Toiveena on, että yhdellä yhteydenotolla saa tiedon miten ja milloin asiani etenee. 

  • Kun sosiaalitoimeen ollaan yhteydessä, tilanne on jo usein niin pitkällä että ei ole rahaa, ei ruokaa, ei mitään ja tällöin asiakasneuvonnasta saatu tieto on erittäin tärkeässä asemassa että jaksaa kannatella itseään kunnes asiat lähtevät etenemään. ​

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arviointi toteutetaan kalenteritoiminnon käyttöönoton jälkeen v. 2024 aikana. 

Kansikuva
Kymenlaakson karttakuva.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt