Digitaalinen elämäntapaohjausprosessi on digitaalisin interventioin toteuttava elämäntapaohjauksen toimintamalli, johon kuuluvat mm. sähköinen terveystarkastus, kokonaisvaltainen tilannearvio, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä vuoden kestävä elämäntapavalmennusohjelma.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digitaalinen elämäntapaohjausprosessi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalinen elämäntapaohjausprosessi on digitaalisin interventioin toteuttava elämäntapaohjauksen toimintamalli, johon kuuluvat mm. sähköinen terveystarkastus, kokonaisvaltainen tilannearvio, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä vuoden kestävä elämäntapavalmennusohjelma.  

Toteutuspaikka
Keski-Suomen digitaalinen sote-keskus, OmaKS (Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen)
Paikkakunta tai maakunta
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

20.05.2021

Viimeksi muokattu

20.05.2021
Toimintaympäristö **

Työikäisten lihavuus ja liikkumattomuus vaikuttavat merkittävästi riskiin sairastua esimerkiksi diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. 

Ravitsemukseen ja liikuntaan perustuvat toimet vaikuttavat painoa alentavasti, toiminta on myös kustannusvaikuttavaa.  Ravitsemusneuvonta alentaa painoa ja on kustannusvaikuttavaa elämäntapaohjaus ryhmässä tai terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla alentaa painoa ja ehkäisee tyypin 2 diabetesta ollen korkean diabetesriskin ryhmässä todennäköisesti kustannuksia säästävää (STM). Yksi keskeisistä keinoista on elintapojen ja painonhallinnan ohjaus, joka myös Lihavuuden käypä hoito suosituksessa (2020) korostuu ensisijaisena hoitomuotona.

Verkossa toteutettu elämäntapaohjaus on todettu yhtä tehokkaaksi ohjausmenetelmäksi perinteisten menetelmien rinnalla. Parhaimmassa tapauksessa asiakas pääsee palveluun aikaisemmin, saa keinoja elämäntapamuutosten toteuttamiseen arjessa sekä hyötyy vertaistuesta verkossa. Verkossa toteutettava ohjaus on myös organisaation näkökulmasta varsin tehokas menetelmä. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Digitaalinen elämäntapaohjausprosessi on kehitetty terveydenhuollon ammattilaisille elämäntapaohjausmenetelmäksi perinteisen vastaanotolla tapahtuvan elämäntapaohjauksen rinnalle.

Digitaalinen elämäntapaohjaus on tarkoitettu pääasiassa aikuisten elämäntapaohjaukseen. Terveydenhuollon ja liikuntapalveluiden ammattilaisten sekä palvelun käyttäjien lisäksi toimintamallin kehittämisessä on hyödynnetty eri alojen asiantuntijoita. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suunnitteluvaiheessa asiakkaan palvelupolku, ammattilaisten roolit ja toimintaympäristö tulee kuvata mahdollisimman tarkasti:

  • mitä kautta asiakas ohjautuu palvelun piiriin ja millä kriteereillä
  • miten asiakas ohjataan seuraavalle ammattilaiselle
  • ketkä kaikki ammattilaiset elämäntapaohjaukseen osallistuvat
  • miten toisen ammattilaisen konsultointi tapahtuu
  • mitä järjestelmiä käytetään (yhteydenotot, videovastaanotot, ryhmätapaamiset verkossa, sähköiset lomakkeet ja testit ym.)
  • miten toimintaa kirjataan ja tilastoidaan (potilastietojärjestelmiin ym.)
  • mitä mittareita vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään

Elämäntapaohjaajan resurssi tulee suunnitella organisaation ja väestön koon mukaan. Keski-Suomen mallissa halusimme elämäntapaohjaajaksi henkilön, jolla on terveydenhuollon tutkinto (sh/th) ja kokemusta itsenäisestä vastaanottotyöstä ja terveydenedistämisestä. Lisäksi tulee miettiä, ketkä kaikki muut sote-palveluiden sekä liikuntapalveluiden ammattilaiset ohjaukseen osallistuvat ja millä resurssilla. Tuleeko muiden sote-ammattilaisten resurssi olemassa olevista rerursseista vai tuleeko reursoida uutta henkilöstöä?

Lisätietoa voi tiedustella miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi, 050 454 7873

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sähköiset terveystarkastukset ovat toimintamallin myötä keskitetty yhdelle terveydenhuollon ammattilaiselle, joten laatua on saatu parannettua. Terveystarkastusten määrää on saatu myös nostettua markkinoimalla palvelua. 

Patoutunutta palveluntarvetta ja terveydenhuollon kuormaa on saatu kevennettyä. 

Toimintamallin käynnistyttyä suuressa riskissä olevia asiakkaita on saatu palvelun piiriin ja tunnistettua erilaisia sairauksien riskitekijöitä. Elämäntaparyhmävalmennusten ovat heti käynnistyttyään tavoitteet useita kymmeniä asiakkaita ja vertaistuen saaminen ko. kohderyhmälle on parantunut. 

Pitkän ajan vaikutuksia (mm. terveys-, laatu-, kustannusnäkökulma) arvioidaan toimintamallin oltua käytössä hieman pidempään. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöihin, kuten lasten ja nuorten ohjaukseen eri tilanteissa ja esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille. 

Kansikuva
Digitaalinen elämäntapaohjausprosessi kuvattuna.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Elintavat

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset

Kohderyhmä

Työikäiset