Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malli Keski-Suomessa (EPTT-hanke)

Hankkeessa rakennetaan ehkäisevän päihdetyön (EPT) tietoon pohjautuva johtamisen malli maakuntaan ja myöhemmin valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Malli sisältää kuntien ja maakunnan johtamis- ja toimintarakenteet, EPT-polun ja muiden työkalujen kehittämisen ja yhdyspintatyön.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malli Keski-Suomessa (EPTT-hanke)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa rakennetaan ehkäisevän päihdetyön (EPT) tietoon pohjautuva johtamisen malli maakuntaan ja myöhemmin valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Malli sisältää kuntien ja maakunnan johtamis- ja toimintarakenteet, EPT-polun ja muiden työkalujen kehittämisen ja yhdyspintatyön.

Toteutuspaikka
Keski-Suomen maakunta / kunnat, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Paikkakunta tai maakunta
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Terveyden edistämisen määräraha
Toimintamallin kokonaisuus
Tietoa muualla

Luotu

15.06.2020

Viimeksi muokattu

15.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malli rakentuu neljästä osa-alueesta: johtaminen, osaaminen, ept-polku ja yhteistyö. Hankkeen aikana kehitetään myös uusia työkaluja. 

1. JOHTAMINEN

 • Seurantaindikaattorit
 • Nykytilan kuvaus
 • Kustannustietoisuus
 • Kuvaus maakunnan ehkäisevän päihdetyön mallista

2. OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

 • Yhteisödialogi
 • Lainsäädäntö ja ohjelmat
 • Indikaattoritiedon hallinta
 • Suunnittelutyökalut
 • Resilienssin ja puheeksi ottamisen taidot
 • Nuorten osallisuuden vahvistaminen

Alla esimerkki yhdestä kehitetystä työkalusta:

Ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi on työkalu ehkäisevän päihdetyön arviointiin kunnissa. Työkalua voi käyttää myös ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun. Kypsyysastetta arvioidaan asteikolla: alkava, kehittyvä, hyvä ja optimaalinen.

Arviointityökalu sisältää 10 arvioitavaa/kehitettävää osa-aluetta (sulkeissa lähde, jota hyödynnetty työkalun kehittämisessä):

1. Strateginen orientaatio (PROMEQ)

2. Osallisuus ehkäisevän päihdetyön strategian laadinnassa (PROMEQ)

3. Hyvinvointi (PROMEQ)

4. Yhteistyö ja kumppanuudet (PROMEQ)

5. Eriarvoisuuden tunnistaminen ja asemointi ehkäisevässä päihdetyössä (PROMEQ)

6. Riskien ja riskiryhmien tunnistaminen (SEM, Dahlberg L. ym. ja Arviointimittari, Ojala E. ym. 2018)

7. Tavoitteiden täsmällisyys ja mitattavuus (Arviointimittari, Ojala E. ym. 2018)

8. Tiedolla johtaminen (Arviointimittari, Ojala E. ym. 2018)

9. Ehkäisevän päihdetyön resurssit (Arviointimittari, Ojala E. ym. 2018)

10. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteiden seuranta, arviointi ja raportointi (Arviointimittari, Ojala E. ym. 2018)

Lähteet / sovelletut työkalut:

 • Työkalupakki vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Mäki-Opas, T.  ym. 2019, PROMEQ tutkimushanke (Hyte-kypsyysanalyysimalli)
 • Arviointimittari yhteisölähtöisen terveyden edistämisen arviointiin, Ojala E. ym. 2018  
 • Social-ecological model (SEM), Dahlberg L. ym., WHO 2002

3. EPT-POLKU

 • Riski- ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen
 • Elämänmuutosten ja siirtymävaiheiden tunnistaminen
 • Lupaavat käytännöt

4. YHTEISTYÖ

 • Kuntien monialaiset ept-verkostot
 • Maakunnan ept-asiantuntijoiden verkosto
 • EPT Facebook-ryhmä viestinnän ja yhteistyön tukena 
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on koko väestö. Erityisesti näkökulmana koko perhe yksilönäkökulman lisäksi.

Kansikuva
Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malli

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Johtaminen Kustannusvaikuttavuus Ehkäisevä päihdetyö Tiede ja tutkimus Yhteiskehittäminen

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset Hyvinvointitalous Syrjäytyminen Terveyserojen kasvaminen

Kohderyhmä

Koko väestö