Elintapaohjauksen osaamisen lisääminen, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I2)

Rakennetaan henkilöstöä osallistaen elintapaohjauksen ammattilaisen käsikirja, jonka tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja lisätä osaamista. Elintapaohjauksen suunnittelija kouluttaa henkilöstöä käsikirjan käyttöön jalkautuen työyksiköihin.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Elintapaohjauksen osaamisen lisääminen, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennetaan henkilöstöä osallistaen elintapaohjauksen ammattilaisen käsikirja, jonka tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja lisätä osaamista. Elintapaohjauksen suunnittelija kouluttaa henkilöstöä käsikirjan käyttöön jalkautuen työyksiköihin.

 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue/ Integraatiotoimialue/ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikkö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anne Viitala

Luotu

29.04.2024

Viimeksi muokattu

22.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Laki velvoittaa hyvinvointialuetta järjestämään alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa, joka on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin (L1326/2010 13. §). Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Elintapaohjauksen kokonaiskoordinaatiovastuu on hyvinvointialueella. Elintapaohjaukseen panostaminen säästää yhteiskunnan kustannuksia, koska ennaltaehkäisy on huomattavasti sairauksien hoitoa edullisempaa. Elintapaohjauksella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia väestön elämänlaatuun ja terveyteen.  Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on tavoittaa elintapaohjauksesta hyötyvät kohderyhmät ja tarjota laadukasta ohjausta. Elintapaohjauksen ammattilaisen käsikirja kokoaa yhteen paikkaan Pirkanmaan hyvinvointialueen elintapaohjauksen ohjeet, linjaukset ja hyvät käytännöt.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koska elintapaohjaus kuuluu jossain määrin kaikkien sote-ammattilaisten työhön, on osaamisen kehittämisen kohderyhmänä organisaation kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. 

Elintapaohjauksen kehittäminen etenee myöhemmin niin, että siihen kerätään myös asiakasnäkökulmaa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä