Tavoitteena oli kehittää helposti muokattava toimintamalli etäkonsultaatioihin perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Toimintamallia on pilotoitu alkuperäisessä tarkoituksessaan erikoissairaanhoitoon sekä perusterveydenhuollon sisäisesti.  

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etäkonsultaatioiden toimintamalli POSOTE20
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli kehittää helposti muokattava toimintamalli etäkonsultaatioihin perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Toimintamallia on pilotoitu alkuperäisessä tarkoituksessaan erikoissairaanhoitoon sekä perusterveydenhuollon sisäisesti.  

 

Toteutuspaikka
Kysteri (PSSHP)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Päivi Soininen

Luotu

20.04.2022

Viimeksi muokattu

02.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Tarkoituksena on tuottaa etäkonsultaatioihin toimintamalli, joka on helposti muokattavissa eri palvelukokonaisuuksiin.

 

Toimintaympäristö **

Terveydenhuollon toimintaympäristö ja palvelutarpeet muuttuvat väestön ikääntyessä ja palvelujen keskittyessä isompiin taajamiin. Hallituksen esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (18.8.2014) nostettiin esille sähköisten palveluiden mahdollisuudet kansalaisten lähipalveluiden tuottamiseksi. Myös sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää uusissa digitalisaatiolinjauksissaan, että tulevaisuudessa digitaalisia palveluita on oltava tarjolla ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Väljästi asutuilla alueilla erilaisten sähköisten ja etä- ja mobiilipalvelujen avulla voidaan vaikuttaa kansalaisten tasavertaiseen asemaan terveyspalvelujen saatavuudessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä heidän asiakkaansa. Kehittämistyössä on osallistettu ammattilaisia toimintamallin suunnitteluun aktiivisesti. Toimintamallin kehittämiseen on vaikuttaneet myös saadut asiakaspalautteet. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin muokkaaminen ja soveltaminen eri palvelukokonaisuuksiin vaatii organisaation ammattilaisilta työaikaa kehitystyöhön. Käyttöönottaminen vaatii henkilökunnan osaamisen varmistamista ja kouluttamista. 

Pilotoinnin jälkeen toimintamallia on tarkasteltava kriittisesti sekä tarvittaessa muokattava saatujen käyttökokemuksien perusteella. 

Pysyvä käyttöönotto vaatii koko organisaation sitoutumista ja jatkuvaa käytön seurantaa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etäkonsultaatioiden tarve on tunnistettu organisaatiossa, mutta toimintaympäristön muutokset (korona, asiakkaiden kasvanut palvelutarve, rekrytointihaasteet, jne.) ovat vaikuttaneet etäkonsultaatiotoimintamallin jalkauttamiseen. 

Etäkonsultaatioiden sujuva toteuttaminen vaatisi myös teknistä kehittämistä, esimerkiksi yhtenäisien kalenterinäkymien mahdollistamista. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Etäkonsultaatiotoimintamallin kehittäminen on osoittautunut teknisesti haastavaksi, koska alueella on käytössä useita eri potilastietojärjestelmiä ja esimerkiksi yhteinäinen kalenterinäkymä ammattilaisilta puuttuu. Toimintamallin jalkauttaminen ja pysyvä käyttöönotto vaatii selkeästi resurssoitua työaikaa ammattilaisilta. 

Toimintamallista on pyritty laatimaan helposti muokattava ja sovellettava, että se palvelisi mahdollisimman montaa palvelukokonaisuutta ja, että sen käyttöä voidaan laajentaa tulevalla hyvinvointialueella. 

Kansikuva
Etäyhteystoimintamallikaavio

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä