Tavoitteena oli tuottaa etävastaanottoihin sovellettava ja ketterästi muokattava toimintamalli. Toimintamallia pilotointiin eri palvelukokonaisuuksissa ja tavoitteena oli, että etävastaanotot jäävät pysyväksi osaksi palveluita. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etävastaanottotoimintamalli POSOTE20
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli tuottaa etävastaanottoihin sovellettava ja ketterästi muokattava toimintamalli. Toimintamallia pilotointiin eri palvelukokonaisuuksissa ja tavoitteena oli, että etävastaanotot jäävät pysyväksi osaksi palveluita. 

Toteutuspaikka
Kysteri (PSSHP)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Päivi Soininen

Luotu

19.10.2022

Viimeksi muokattu

02.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli kuvaa etävastaanottojen toteutusta ja siihen liittyvä asioita. Toimintamalli ohjaa etävastaanottoprosessia ja on muokattavissa helposti eri palvelukokonaisuuksiin. 

Toimintaympäristö **

Terveydenhuollon toimintaympäristö ja palvelutarpeet muuttuvat väestön ikääntyessä ja palvelujen keskittyessä isompiin taajamiin. Hallituksen esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (18.8.2014) nostettiin esille sähköisten palveluiden mahdollisuudet kansalaisten lähipalveluiden tuottamiseksi. Myös sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää uusissa digitalisaatiolinjauksissaan, että tulevaisuudessa digitaalisia palveluita on oltava tarjolla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Väljästi asutuilla alueilla erilaisten sähköisten ja etä- ja mobiilipalvelujen avulla voidaan vaikuttaa kansalaisten tasavertaiseen asemaan terveyspalvelujen saatavuudessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä oli organisaation ammattilaiset moniammattillisesti sekä heidän asiakkaansa. Etävastaanottotoimintamallia on sovellettu neljään eri palvelukokonaisuuteen. 

Asiakasraatitoiminta. 

Asiakaspalautteet. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Uuden toimintamallin käyttöönottaminen vaatii henkilökunnan kouluttamista (etävastaanotolla toimiminen sekä tekninen koulutus) sekä resurssointia uuden toimintamallin opetteluun. 

Uuden toimintamallin jalkauttamiseen on henkilökunnalla saatavissa tukea säännöllisesti ja heillä pitää olla selkeä tieto keneen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etävastaanotot on otettu käyttöön kolmessa palvelukokonaisuudessa toimintamallin kehittämisen myötä. 

Organisaatiossa on olemassa suunnitelma etävastaanottojen käytön laajentamiseen jatkossa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallista on pyritty kehittämän helposti muokattava ja eri palvelukokonaisuuksissa hyödynnettävä. Etävastaanottotoimintamalli soveltuu etävastaanottojen pitämiseen tulevalla hyvinvointialueella soveltaen. 

Etävastaanottotoimintamallin jalkauttaminen eri palveluihin vaatii organisaatiolta yhteistä tahtotilaa sekä resurssointia toteutuakseen. 

Kansikuva
Toimintamallikaavio

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä