Etsivän vanhustyön toimintamalli vaikuttavaan verkostotyöhön

Toimintamallin mukaisella verkostotyöllä pystytään auttamaan heikoimmassa asemassa tai vaikeassa tilanteessa olevia kotona asuvia ikääntyneitä. 

Malli tukee etsivän vanhustyön käyttöönottoa tai mallin soveltamista julkisilla ja yksityisillä toimialoilla sekä järjestöissä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etsivän vanhustyön toimintamalli vaikuttavaan verkostotyöhön
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin mukaisella verkostotyöllä pystytään auttamaan heikoimmassa asemassa tai vaikeassa tilanteessa olevia kotona asuvia ikääntyneitä. 

Malli tukee etsivän vanhustyön käyttöönottoa tai mallin soveltamista julkisilla ja yksityisillä toimialoilla sekä järjestöissä. 

Toteutuspaikka
Toimintamalli on kehitetty kokeiluin, joissa etsivä vanhustyö integroituu osaksi kaupunkien vanhuspalveluja. Se on kehitetty Diakonissalaitoksen ja Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien sekä Tampereen seurakuntayhtymän yhteistyönä.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Heli Sutinen

Luotu

07.01.2021

Viimeksi muokattu

05.02.2021
Ratkaisun perusidea **

Etsivän vanhustyön toimintamalli on sinulle, joka

 • työskentelet vanhuspalveluissa tai kohtaat työssäsi ikääntyneitä ihmisiä
 • olet mukana kehittämässä vanhuspalveluja
 • teet tai kehität etsivää vanhustyötä
 • olet mukana päättämässä kuntasi tai kaupunkisi ikääntyneiden palveluista
 • olet huolissasi syrjään jäävistä ikääntyneistä ihmisistä.

Toimintamalli valjastaa asiakastyön, verkostotyön ja työparityöskentelyn hyvät käytännöt edistämään vaikeassa tilanteessa olevan ikääntyneen tilannetta.

Toimintaympäristö **

Etsivän vanhustyön tarve ja tämä toimintamalli kytkeytyvät tiiviisti vanhuspalvelujärjestelmään. Tarve etsivälle vanhustyölle nousee hoivaköyhyydestä ja palvelukatveista.

Hoivaköyhyydellä tarkoitetaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun riittämättömyyttä, jolloin hoivan tarpeet voivat jäädä osittain tai kokonaan täyttämättä ja ihmiset jäävät vaille tarvitsemaansa apua. (Kröger, T. & Van Aerschot, L. & Puthenparambil, J. M. (2019) Ikääntyneiden hoivaköyhyys. Yhteiskuntapolitiikka 84:2, 124-134.)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamalli kohdentuu niihin ikääntyneisiin, keistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat toistuvasti huolissaan. Toimintamalli on syntynyt etsivää vanhustyötä toteuttaen. Asiakasymmärrys on syntynyt satojen kohdattujen ikääntyneiden ja vanhustyön ammattilaisten avulla.

Kohderyhmä on heikoimmassa asemassa tai vaikeassa tilanteessa olevat ja kotona asuvat ikäihmiset.

Tälläisiä tilanteita ovat:

 • Ikääntynyt ei löydä sopivia palveluja ilman tukea.
 • Ikääntynyt ei uskalla, voi tai halua ottaa palveluja vastaan.
 • Ikääntynyt tarvitsee tukea palvelujen alkaessa tai muuttuessa.
 • Ikääntynyt ei koe palvelujen kohtaavan omia tarpeitaan.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Etsivän vanhustyön työtavan muodostavat

 • työparimallin
 • verkostotyön ja
 • asiakastyön

hyvät käytännöt ja asenteet.

Malli sopii sovellettavaksi työparityöskentelyn lisäksi myös isommassa etsivän työn tiimissä. Pari- tai tiimityöskentely perustuu säännölliseen pysähtymiseen asiakkaiden ongelmien, voimavarojen ja ratkaisuvaihtoehtojen äärelle.

Verkostotyö on ratkaisujen etsimistä ikääntyneen vaikeaan tilanteeseen sekä mahdollisten palveluaukkojen tunnistamista ja näin palvelujen kehittämistä laajemminkin. Verkostotyö ei siis rajoitu asiakkaiden ohjaamiseen toimijalta toiselle. Se sisältää keskustelevia verkostotapaamisia, yhteistä huolenpitoa asiakkaista ja työn tulosten esille tuomista. Onnistuneen verkostotyön pohjana on yhteinen ymmärrys siitä, kuka on etsivän työn asiakas, kenestä verkostolla on huoli, kenet täytyy löytää?

Määräaikaisen asiakastyön keskeiset elementit ovat kohtaaminen, luottamuksen rakentaminen, rohkeat kokeilut ja ihmisen näköinen lopputulema. Yksilötyö rakentuu kotikäynneistä, asioiden selvittelystä ja palveluihin tutustumisesta. Työskentelyn tavoitteet laaditaan sellaisten asioiden pohjalta, jotka ikääntynyt nostaa tärkeimmiksi.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kaikissa kehityshankkeessa mukana olleissa kunnissa kehitetään ja toteutetaan etsivää vanhustyötä myös jatkossa. Diakonissalaitos edistää etsivän vanhustyön vakiinnuttamista tarjoamalla muun muassa valmennuksia alan toimijoille. Tavoitteena on levittää toimintamallia valtakunnallisesti.

Kunnissa on tunnistettu etsivän vanhustyön tarve ja opittu, että haavoittuvassa asemassa tai vaikeassa tilanteessa olevia ikääntyneitä on mahdollisuus löytää ja tukea yhdessä alueellisten verkostojen kanssa. Alueellisissa kumppanuusverkostoissa etsivää vanhustyötä on pilotoitu osana kotihoitoa, palvelukeskusta, ikääntyneiden palveluohjausta ja vapaaehtoistoimintaa. Toimintamallin avulla on tavoitettu satoja ikääntyneitä etsivän työn piiriin. Toiminnassa on ollut mukana myös mittava määrä vapaaehtoisia ja alan opiskelijoita.

1. Ymmärrys verkostotyön arvosta

Etsivän työn asiakkaat eivät ole, eikä heidän kuulukaan olla vain etsivän työn asiakkaita. Verkoston yhteisen työn avulla olemme päässeet yksilötason onnistumisista järjestelmätason ongelmien äärelle.

2. Asiakasymmärrys ja palveluaukkojen tunnistamisen

Vaikka ikääntyneiden ja verkoston kanssa olemmekin löytäneet ratkaisuja, jää edelleen osa asiakkaista vaille pysyvämpää, tarpeeseen vastaavaa tukea. Ihmisen ja yhteisön tarve on ylivoimainen.

3. Havaitut ilmiöt ja tiedon jakaminen

Asiakasymmärrys on johtanut meidät sellaisten ilmiöiden äärelle, joissa toistuu tarve pysyvämmille tukirakenteille, palvelujen ja toiminnan tasavertaiselle saavutettavuudelle sekä kiinnipitävälle ammattilaiselle.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vuonna 2021 Diakonissalaitos edistää etsivän vanhustyön toteuttamista tarjoamalla muun muassa valmennuksia alan toimijoille. Tavoitteena on levittää toimintamallia valtakunnallisesti.

Ole yhteydessä!

Satu Aalto

etunimi.sukunimi (at) hdl.fi

puh. 050 365 4907

Kansikuva
Vanha mies, piirroskuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Vanhuspalvelut Verkostot Yhteiskehittäminen Osallisuus Vaikuttavuus

Ilmiöt

Syrjäytyminen Väestörakenne muutoksessa Yksinäisyys

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Organisaatiot